DChemika
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 21.05.2020 08:47:45

 

Nagroda na Dzień Chemika


Treść rozszerzona

Zarząd naszej Spółki podjął decyzję o wypłacie nagrody z okazji Dnia Chemika w terminie do 29 maja br. w wysokości 2500 zł brutto na pracownika – co jest wartością wyraźnie wyższą od przyjętych ostatnio regulaminowych co najmniej 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Szczegółowe zasady uprawnienia do nagrody określa Regulamin przyznawania nagrody z okazji Dnia Chemika, dla pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., stanowiący Załącznik nr 8 do ZUZP.

W dniu wczorajszym Zarząd naszej Spółki ustalił również termin wypłaty premii za IV kwartał 2019 roku – także na 29 maja br. Przypomnijmy, że wysokość funduszu premiowego uzależniona była od zysku netto za IV kwartał 2019 roku. Osiągnięty zysk, w przedziale pomiędzy 12,5,25 mln zł, oznacza fundusz premiowy na poziomie 7,5% miesięcznego funduszu wynagrodzeń zasadniczych.

Przypominamy też, że zgodnie z Regulaminem przyznawania nagrody z okazji Dnia Chemika, prawo do nagrody przysługuje pracownikom, którzy byli zatrudnieni w okresie od 1 lipca poprzedniego roku do 30 kwietnia danego roku, w którym następuje wypłata nagrody, co najmniej 3 miesiące i byli zatrudnieni na dzień 30 kwietnia danego roku. Warunek zatrudnienia na dzień 30 kwietnia danego roku nie dotyczy:

  1. pracowników, którzy rozwiązali umowę o pracę w związku z nabyciem prawa do emerytury lub renty,
  2. pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, bezpłatnych i na świadczeniach rehabilitacyjnych,
  3. pracowników powołanych do pełnienia czynnej służby wojskowej

W przypadku, gdy okres zatrudnienia wynosi:

  1. mniej niż 3 miesiące nagroda nie przysługuje,
  2. od 3 do 5 miesięcy – przysługuje 50% kwoty nagrody,
  3. powyżej 5 miesięcy – przysługuje 100% kwoty nagrody.