Kontrola PIP
Dodane przez bosman dnia 05.10.2020 12:40:40

 

Kontrola PIP zakończona.


Treść rozszerzona

W środę 23 września nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy Piotr Skwarek spotkał się z organizacjami związkowymi, w celu poinformowania o zakończeniu kontroli w naszej firmie. W piątek 2 października otrzymaliśmy w tej sprawie informację pisemną. Niezwłocznie wystąpiliśmy o przekazanie nam protokołu pokontrolnego. Jednak już dziś wiemy o kilku istotnych efektach tejże kontroli.


Przede wszystkim zarządzający wycofali się z jednoosobowej obsługi pompowni nr 2, 3 i nad Kurówką, a próbując uniknąć kary tłumaczyli się nadinspektorowi, że jednoosobowa obsługa trwała tylko 16 dni. Już w trakcie kontroli podpisywane były nowe umowy z pracownikami, którym bezprawnie zaniżano wynagrodzenie. Odbywało się to na polecenie kontrolującego,


Nadinspektor stwierdził różne traktowanie pracowników w sytuacji awansu poziomego – jedni dostają podwyżkę, a inni nie. Tłumaczenie było w tym przypadku takie, że nie podjęto decyzji o uruchomieniu dodatkowych środków. W głośnej sprawie Damiana Woźniaka nadinspektor zalecił skierowanie sprawy do sądu, wywodząc prawo do odszkodowania z tytułu naruszenia wobec niego zasady równego traktowania.


Przedstawione powyżej przykłady to tylko mały fragment spraw objętych kontrolą. Po otrzymaniu protokołu opublikujemy kolejne informacje.