.
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 12.11.2020 14:17:07

 

Informacja z posiedzenia komisji BHP z dnia 06.11.2020 r


Treść rozszerzona

W dniu 06.11.2020 odbyło się spotkanie komisji BHP. Głównym przedmiotem obrad była kwestia wartości bonów na posiłki regeneracyjne. Z zebranych opinii pracowników oraz osób biorących udział w spotkaniu (wśród których była Pani Prezes STOZAP) wynika jednoznacznie, że wartość jednego bonu nie wystarcza na uzupełnienie dziennego wydatku energetycznego. Podczas dyskusji padło kilka propozycji zmian. Wśród nich zwiększenie wartości bonów, możliwość realizowania bonu u alternatywnych dostawców, zaopatrzenie bufetów w całe zestawy obiadowe oraz rozszerzenie asortymentu o warzywa i owoce. Padła również propozycja udostępnienia pracownikom specjalnych kart płatniczych przeznaczonych do zakupu posiłków w miejsce papierowych bonów. Każda ze stron uczestniczących w spotkaniu została zobowiązania do przedstawienia swojego stanowiska Zarządowi Spółki.

Na komisji poruszono również sprawę obuwia ochronnego. Niestety, jak dotąd nie udało się przeprowadzić ankiety wśród pracowników dotyczącej obuwia. Powodem opóźnienia w tym zakresie są wprowadzone zarządzenia i obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa. Nie oznacza to jednak, że temat zostaje zamknięty. Jak tylko sytuacja na to pozwoli będę dążyć do poprawy jakości obuwia.

Dział zaopatrzenia zasygnalizował, że mamy już możliwość wyboru mydła (kostka lub mydło w płynie).

Były to główne tematy podniesione podczas komisji. Dalszym pracom komisji będę się wnikliwie przyglądać i informować Państwa na bieżąco.

 

Małgorzata Atalska