ZUZP
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 16.11.2020 14:01:22

 

Dodatek stażowy - spotkanie 16 listopada 2020 r

 


Treść rozszerzona

Spotkanie miało formę telekonferencji. ZZPRC reprezentowany był przez Sławomira Wręgę, Krzysztofa Bohdana, Marka Goldsztejna i Małgorzatę Atalską. Licznej reprezentacji pracodawcy przewodził wynajęty prawnik.

ZZPRC przyjął oświadczenie pracodawcy o przystąpieniu do rokowań celem przywrócenia w ZUZP zapisów o dodatku stażowym w treści:

,,Pracownikom przysługuje dodatek za staż pracy w Zakładach, wypłacany w okresach miesięcznych, po 3 latach pracy w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego, wzrastający o 1% za każdy następny rok pracy, bez ograniczania maksymalnej jego wysokości.”

Ze względu na brak oświadczeń pozostałych organizacji związkowych, będących stronami ZUZP, w przyszłym tygodniu - na wniosek ZZPRC i we wskazanym przez niego terminie - odbędzie się kolejne spotkanie w tej sprawie.