Dodatek stażowy - prosimy o pomoc
Dodane przez bosman dnia 07.12.2020 12:37:33

 

Dodatek stażowy - prosimy o pomoc!

 Treść rozszerzona

Zarząd odmawia prowadzenia rokowań w sprawie przywrócenia dodatku stażowego. Pretekstem jest nieobecność na spotkaniach przedstawicieli Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych Puławy. Jest to organizacja kierowana przez etatowego przewodniczącego Mirosława Pomorskiego, na etacie związkowym jest również wiceprzewodniczący Marek Maraszek, a najbardziej rozpoznawalnymi działaczami tej organizacji są: Agnieszka Kowalik i Wojciech Kozak.


Reprezentanci związku nie wzięli udziału w spotkaniu, mimo wysłanych do nich imiennych zaproszeń.

O interwencję w tej, jakże ważnej dla wszystkich pracowników naszych zakładów, sprawie prosimy szczególnie członków Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych Puławy. Bardzo prosimy o wykonywanie telefonów na podane niżej numery i stanowcze domaganie się uczestnictwa w rokowaniach, dotyczących dodatku stażowego. To powinien być priorytet dla nas wszystkich! Liczymy na Państwa pomoc!


Agnieszka Kowalik - 2827
Mirosław Pomorski - 2049
Marek Maraszek - 2951