bhp
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 17.12.2020 13:16:27

 

Sprawozdanie z posiedzenia komisji BHP

 


Treść rozszerzona

W dniu 9.12.2020 obradowała komisja BHP. Na posiedzeniu wypracowano stanowisko dotyczące podwyższenia kwoty bonów na posiłki regeneracyjne z 8,50 zł do 11zł, które zostanie przedstawione Zarządowi. Komisja proponuje również rozszerzyć możliwość realizacji bonów na inne punkty gastronomiczne, spoza ofert Stozap, znajdujące się na terenie ZA. Ponadto komisja rozpocznie pracę nad wdrożeniem kart elektronicznych zamiast papierowych bonów, możliwością wyboru potraw poprzez aplikację na telefonie, czy wprowadzenie automatów z posiłkami.

Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększy bezpieczeństwo pracowników, jak również dostępność na ll i lll zmianie. Ponadto przedstawiciel pionu zakupów zapewnił, że od stycznia 2021 będzie dostępne mydło zarówno w płynie i w kostkach, w zależności od preferencji pracowników.Rozpoczęły się też prace mające na celu zapewnienie załodze optymalnego obuwia ochronnego. Jesteśmy w trakcie zbierania państwa opinii w formie ankiet. O wynikach poinformuję po zakończeniu prac.

Małgorzata Atalska