.
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 20.01.2021 14:19:12

 

Rokowania w sprawie dodatku stażowego
20 stycznia 2021rTreść rozszerzona

W zorganizowanym przez naszą organizację związkową spotkaniu wzięli udział reprezentanci wszystkich stron ZUZP. Związki zawodowe przedstawiły jednolite stanowisko o konieczności przywrócenia dodatku stażowego na zasadach zaproponowanych przez ZZPRC.

Pracodawca nie wyraził zgody na wprowadzenie zmian ze względu na zbyt wysokie koszty. Związki zawodowe zaproponowały rozłożenie wdrożenia dodatku na dwa lata: od 1 lutego 2021 r. -50% należnego dodatku, a od 1 stycznia 2022 r. reszta.

Reprezentacja pracodawcy na dzisiejszym spotkaniu nie potrafiła się odnieść do tej propozycji. ZZPRC kolejne spotkanie zorganizuje za dwa-trzy tygodnie.