.
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 08.02.2021 10:43:14

 

Harmonogram działań w celu przywrócenia dodatku stażowego

 


Treść rozszerzona

Zarząd Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. odmówił prowadzenia rokowań, w celu przywrócenia dodatku stażowego w firmie. Odmowa ta ma charakter bezprawny. Jest skutkiem ślepego wykonywania poleceń, przysyłanych z Tarnowa, bez zwracania uwagi na ich nielegalną formę czy zakres. W szczególności dochodzi tu do łamania umowy wzajemnej, tj. Umowy Społecznej zawartej  15 września 2014 roku w Puławach, pomiędzy zarządami Grupy Azoty i Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., a organizacjami związkowymi działającymi w Zakładach Azotowych „Puławy”. Ponadto od lat łamana jest przez Grupę Azoty Umowa Konsolidacyjna, mówiąca chociażby o udziale „Puław” w zarządzaniu Grupą Azoty.

Nie możemy na to pozwolić. Poszanowanie umów i przestrzeganie ich zapisów musi być bezwzględnym priorytetem. Pozwalając na ich jednostronne i uporczywe łamanie przez kolejne zarządy, kładziemy głowę pod topór, ośmielając tym samym i zachęcając do kolejnych działań, prowadzących do degradacji naszego zakładu.

Dlatego, uznając brak rozmów w sprawie dodatku stażowego za skutek bezprawnych działań zarządu Grupy Azoty oraz Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., poszerzony zarząd Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Z.A. Puławy S.A. postanawia podjąć następujące działania:

Etap 1

Działania, które podjęte zostaną bezzwłocznie, skoncentrowane będą na terenie województwa lubelskiego. Szczegółową informację na temat sytuacji w ZAP przekażemy Wojewodzie Lubelskiemu, Marszałkowi Województwa Lubelskiego oraz posłom Ziemi Lubelskiej. Po raz kolejny zainteresujemy sprawą Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego, która jak do tej pory nigdy nie pozostawiła nas bez wsparcia. Do tych wszystkich organów zwrócimy się o pomoc i podjęcie natychmiastowej interwencji. Zaprosimy też posłów do fizycznej obecności na terenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., celem lepszego zapoznania ich z sytuacją. W tym celu deklarujemy udostępnienie części biura ZZPRC.

Kolejnym ważnym działaniem w tym etapie jest rozpoczęcie procedury i odwołanie ze składu Rady Nadzorczej spółki Piotra Śliwy.

Etap 2

Podjęte zostaną działania na szerszą skalę i skoncentrują się na terenie miasta stołecznego Warszawy. Zorganizujemy pikiety przed najważniejszymi urzędami w naszym państwie – przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i przed Ministerstwami, przed Sejmem i przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy szeroko informować o sytuacji w naszej firmie, publikując petycje oraz rozdając ulotki informacyjne.

W tym etapie zrealizowany zostanie wniosek o odwołanie ze składu Rady Nadzorczej firmy drugiego przedstawiciela załogi, który faktycznie okazał się przedstawicielem zarządu spółki i ślepo wykonuje jego polecenia.

Zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie tematem zainteresujemy media.

Do naszych działań będziemy chcieli zaprosić kolegów z propracowniczych organizacji związkowych, działających w innych spółkach Grupy Azoty, którzy tak jak my toczą boje z zarządami swoich spółek o godność pracowników i wywiązywanie się ze zobowiązań i umów.