Negocjacje
Dodane przez bosman dnia 17.05.2021 15:42:12

Spotkanie Zespołu Negocjacyjnego do spraw

negocjowania wskaźnika przyrostu

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.


Treść rozszerzona