Sprawozdanie z obrad Komisji BHP z dnia 15.06.2021
Dodane przez bosman dnia 22.06.2021 12:18:24

 

Sprawozdanie z obrad Komisji BHP z dnia 15.06.2021

 Treść rozszerzona

W dniu 15.06.2021 obradowała komisja BHP. Na spotkaniu podjęto kilka ważnych tematów.

 

1. Zespół Covidowy, którego przedstawicielem był Pan Kierownik Marcin Kopron, zrelacjonował sytuację w naszym zakładzie, dotyczącą pandemii. Aktualnie mamy 490 ozdrowieńców oraz blisko 2000 osób zaszczepionych. Obecnie nie ma przypadków zachorowań na Covid. Dla przypomnienia, w szczycie zachorowań odnotowano 120 przypadków. Zluzowano obostrzenia, maseczki są zalecane ale nie obowiązkowe. Stosowanie maseczek pozostawiono decyzji pracownika.

 

2. Wysłuchaliśmy raportu ze stanu wypadków przy pracy. Zanotowano 16 wypadków, w większości przy przemieszczaniu się pracowników. Dwa incydenty związane z ochlapaniem kwasem siarkowym oraz jeden przypadek poparzenia prądem. Wszystkie wypadki opisane są szczegółowo na stronie ZA BOX (link na stronie BHP). Ilość wypadków nie odbiega od zanotowanych w poprzednich latach.

 

3 Kolejnym, ważnym tematem, było omówienie rzeczywistych problemów związanych z odzieżą ochronną. Pracownicy bardzo często zgłaszają niezgodności, zaginięcia oraz niedopasowanie odzieży. Wszelkie zastrzeżenia powinny być zgłaszane do kierowników wydziałów. W zakładzie funkcjonuje system RISO, który pozwala na śledzenie każdej sztuki odzieży. Jeżeli zaistnieje potrzeba reklamacji, każdy z pracowników może pobrać kartę reklamacyjną, dostępną u swojego bezpośredniego przełożonego. Kartę pobieramy w dwóch egzemplarzach. Po wypełnieniu kart jeden egzemplarz przypinamy do reklamowanej odzieży, którą wrzucamy do brudownika, drugi natomiast przekazujmy przełożonemu. Wprowadzeniem reklamacji do systemu i dalszą kontrolą zajmuje się pracownik magazynu. W przypadku opóźnień lub nieprawidłowej realizacji reklamacji należy interweniować u pracownika magazynu.

 

4. Zakończyliśmy prace dotyczące ankiety satysfakcji z obuwia ochronnego. Niestety, badanie wypadło niekorzystnie dla obuwia, które jest najbardziej popularne. Dlatego komisja dyskutowała nad rozszerzeniem tabeli Norm Odzieży i Obuwia o kolejne modele, celem zwiększenia asortymentu. Umożliwi to lepsze dopasowanie obuwia do indywidualnych potrzeb pracownika. Dyskutowane zmiany zostały już wdrożone na wydziale TK1.

 

5. W związku z poluzowaniem obostrzeń pandemicznych nie ma już przeszkód do przeprowadzenia badań wydatku energetycznego. W najbliższym czasie w jednostkach, gdzie pomiar został już zgłoszony, będzie on prowadzony. W pozostałych komórkach sprawność i szybkość przeprowadzenia badań uzależniona jest od inicjatywy poszczególnych kierowników.

 

6. Już wkrótce możemy się spodziewać, że nie tylko bufety STOZAP-u będą realizowały bony regeneracyjne. Aktualnie trwa proces przyjmowania zgłoszeń od podmiotów, które będą realizować bony. Niestety, zarząd nie podjął decyzji o zwiększeniu wartości bonów.

 

7. Komisja omówiła również zarzuty co do jakości ręczników i mydła w płynie. Dział zakupów zobowiązał się do podjęcia działań w tym zakresie i podniesienia jakości mydła w płynie.

 

 Opracowała: Małgorzata Atalska