Do zamknięcia roku obrotowego 2020, które nastąpiło z datą odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Rada Nadzorcza X kadencji zajmowała się, oprócz nadzorowaniem i rozliczaniem spraw bieżących Spółki, z którego przedstawiane były stosowne komunikaty, ogromem zdarzeń nadzwyczajnych wynikających choćby z pandemii COVID 19.  Część problemów, jakie rozwiązywaliśmy, stanowi tajemnicę np. handlową, czy spółki i nie może stanowić przedmiotu debaty publicznej.