Negocjacje
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 03.11.2021 14:02:35

 

Walka o ochłap

Relacja z negocjacji płacowych 03.11.2021

  


Treść rozszerzona

O 8.30 spotkanie otworzył Tomasz Hryniewicz. Odnosząc się do propozycji organizacji związkowych z dnia 2021.10.29 zakomunikował, iż jest wstępna zgoda na przedstawione tam propozycje.

Wątpliwości ze strony zarządy nasuwa propozycja wpisania do układ ZUZP L2, ze względu na możliwość kumulowania się urlopów zaległych, co będzie generować dodatkowe odpisy i jednocześnie pomniejszać zysk firmy.

Prezes zakomunikował, że jest zgoda na przywrócenie dodatków funkcyjnych, proponowanych w omawianym piśmie pod warunkiem, że zostaną ponownie przeliczone i dopasowane do wskazanego źródła finansowania (fundusz dyrektorski ok 1.65 mln, a koszt wdrożenia dodatków pochłonie dodatkowe 1.5 mln – wartość proponowanych dodatków prawdopodobnie będzie wynosić połowę). Odbyła się w tej sprawie krótka dyskusja.

Następnie, w imieniu sygnatariuszy propozycji z 2021.10.29, zabrał głos Sławomir Kamiński, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność, wyrażający głębokie oburzenie tym, w jaki sposób ta propozycja stała się publiczna, skoro była skierowana tylko do zarządu firmy. Domagano się od zarządu, aby podjął się sprawdzenia, jak ta propozycja stała się publiczna ( czyli trafiła na stronę zzprc).

Pani Czarnecka dodała, że pracownicy nie muszą znać „kuchni negocjacji z zarządem”.

Następnie głos zabrał Piotr Kruk, odnosząc się do stanowiska pozostałych organizacji, że ZZPRC popiera część propozycji z pisma z dnia 2021.10.29.

Rozbieżność powstaje, co do sposobu dyspozycji środków przeznaczonych na podwyżki w roku 2022, czyli 5.6 %.

ZZPRC zaproponował 5.6%, czyli 19.6 mln, przeznaczyć w całości na przywrócenie dodatku stażowego.  Zaproponowano okres przywracania dodatku podzielić na 2 lata. Kwota na przywrócenie dodatku w całości to 47 mln.

Zaproponowaliśmy, aby przy wdrażaniu dodatku stażowego wziąć pod uwagę także pracowników byłej APT w okresie, w którym świadczyli pracę dla ZAP.

Zadeklarowaliśmy również możliwość dalszego wdrażania dodatku stażowego, w formie negocjacji wskaźnika wynagrodzeń na  rok 2023.

Argumentowaliśmy to tym, iż środki przyznane na podwyżki przez zarząd mogą być spożytkowane w najlepszy możliwy sposób, czyli na rzecz przywrócenia dodatku stażowego. Przy spłaszczeniu płac ta propozycja jest najkorzystniejszą opcją dla każdego.

Propozycję poparł Andrzej Skwarek wskazując, że ta propozycja załatwia w największym stopniu potrzeby finansowe pracowników, w stosunku do możliwości finansowych firmy.

Do propozycji odniósł się prezes Tomasz Hryniewicz przedstawiając stanowisko, że zarząd przeznaczył kwotę na podwyżki i nie ma nic przeciwko, aby podwyżki odbyły się w formie przywracania dodatku stażowego. Prezes Hryniewicz wyraził wątpliwość, czy aby te podwyżki zostaną uznane za ogólne i powszechne, aby nie pojawiły się zarzuty typu: nie było podwyżek, tylko pieniądze poszły w dodatek.

Z naszej strony padła deklaracja, że wszystko co przybliży nas w stronę dodatku zostanie zaakceptowane.

Potem głos zabrał Sławomir Kamiński stwierdzając, że propozycja którą firmuje jest odzwierciedleniem oczekiwań pracowników. On też uważa, że propozycja procentowych podwyżek jest lepsza.

Ponowiliśmy apel, aby skoro jest zgoda zarządu na dowolne dysponowanie pieniędzy w ramach środków, to nie ma powodu kierować się w stronę innych działań.

Sławomir Kamiński stwierdził, że on jest głównym pomysłodawcą przywrócenia dodatku stażowego i może siądziemy do rozmów na jego temat po pierwszym kwartale przyszłego roku, a może później.

Oczywiście tu nastąpiła pełna zgoda co do tego, skąd pomysł się wziął (kampania wyborcza do Rady Nadzorczej)

Zwróciliśmy uwagę, że to przecież postulaty wyborcze Piotra Śliwy i Agnieszki Kowali i jest okazja je zrealizować, mając przychylność zarządu.

Niestety, to nic nie dało. Nerwy zaczęły się udzielać sygnatariuszom propozycji z dnia 29.10.2021 i prezes zakończył spotkanie, zapraszając do następnych negocjacji na 05.11.2021 na 8.30.

Na tym spotkanie zakończono.