.
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 05.11.2021 14:08:13

 

Sprawozdanie ze spotkania negocjacyjnego
z dnia 05.11.2021


Treść rozszerzona

Spotkanie rozpoczęło się o 8.30 od wystąpienia jednego z działaczy związkowych, który przeprosił za swoje zachowanie na poprzednim spotkaniu. Następnie zabrał głos prezes Tomasz Hryniewicz, prezentując stanowisko zarządu w sprawie propozycji płacowych.

Powtórzył propozycję zarządu z poprzednich spotkań oraz dodał, że zostały do niej dołączone tematy dodatków funkcyjnych i włączenia do układu tzw. L2.

Dodał również, że rozwiązania i propozycje przedstawione do podpisania zostały skonsultowane z Rada Nadzorczą firmy i ma zgodzę na podpisanie tych porozumień, jak i w przypadku nie podpisania przez stronę społeczna porozumień, zakończenie negocjacji zerowym wskaźnikiem wynagrodzeń oraz nie wypłaceniem odpisu na ZFŚS, czyli 2500 zł na pracownika.

Poinformował również zebranych, że jeżeli nie podpiszemy dziś stosownych porozumień to nie będzie można ich uruchomić do końca roku, ze względu na czas potrzebny na rejestrację w PIP.

Piotr Kruk poprosił, aby wskazać które zapisy wymagają tak pilnego procedowania.

Dowiedzieliśmy się, że chodzi o odpis na ZFŚS. Zaproponowaliśmy, aby procedować jak najszybciej tę sprawę, aby pieniądze trafiły do pracowników.

Zaproponowaliśmy, aby negocjacje wskaźnika wynagrodzeń oraz sposób przeznaczenia pieniędzy były kontynuowane. Niestety, prezes nie zgodził się na to. Również żadna z obecnych organizacji tego nie poparła.

Powtórzyliśmy postulaty z poprzednich spotkań na temat dodatku stażowego .

Sławomir Kamiński tym razem stanowczo podkreślił, że jest za dodatkiem stażowym

Prezes zwrócił uwagę, że pismo które wpłynęło dnia dzisiejszego prawdopodobnie jest próbą rozbicia negocjacji płacowych i nie jest przypadkowe.

 Dziwi ten fakt, ponieważ nasze stanowisko zostało zaprezentowane na poprzednim spotkaniu.

Na poprzednim spotkaniu również temat dysponowania środków w ramach wskaźnika był przedstawiany, jako „ zarząd nie ingeruje w podział środków”.

Niestety, ta propozycja została chyba celowo pominięta po to, aby procedować propozycje pracodawcy.

Prezes poruszył także temat nadgodzin w firmie, a zwłaszcza na produkcji. Wywiązała się ostra dyskusja na ten temat.

Prezes zakończył spotkanie i poinformował, że dokumenty będą czekały do podpisania.

Ta relacja jest w miarę obiektywna i można ją potwierdzić wśród pracowników, którzy przypadkowo mieli okazję słuchać ostatnich negocjacji. Rozbieżność ze sprawozdania innych organizacji z faktami to tak, jak niebo i piekło.