KP
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 22.11.2021 12:57:29

 

URLOP NA ŻĄDANIETreść rozszerzona

Ustawa Kodeks Pracy mówi:

Art. 1672 . Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

 

Tu jeden z licznych komentarzy prawników na ten temat kliknij