Istotne kłamstwo
Dodane przez bosman dnia 14.12.2021 13:49:17

 

Istotne kłamstwo!Treść rozszerzona

Kłamstwem jest twierdzenie, że podpisanie protokołu dodatkowego nr 36, w wersjach proponowanych dotychczas przez zarząd firmy, nie eliminuje obowiązku prowadzenia negocjacji płacowych w 2022 roku.

Punkt 1 tego dokumentu dodaje do ZUZP w art. 8 ustęp 3 w brzmieniu:

,, Strony uzgadniają, że w roku obrotowym 2022 Art. 8 ustęp 1 nie będzie stosowany”.

Artykuł 8 ustęp 1 o treści:

,,Pracodawca negocjuje z zakładowymi organizacjami związkowymi, będącymi stroną Układu, roczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok obrotowy”.

Po podpisaniu Protokołu Dodatkowego nr 36 nie będzie stosowany.


Ustne przyrzeczenia, zapisy w notatkach i innych tego typu dokumentach, nie mają wpływu na treść Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Obiecanki zarządu, w którego imieniu prezes publicznie przyrzekał szybkie i satysfakcjonujące negocjacje we wrześniu wraz z wyrównaniem od stycznia, nie mają żadnej wartości.

Nie sprzedamy zapisów ZUZP za jednorazowy ochłap.

Wiele lat wyrzeczeń nas te zapisy kosztowały, na pierwszą waloryzację dodatku zmianowego czekaliśmy cztery lata i cztery miesiące (od 22 marca 2006 roku do lipca 2010 roku).