Relacja
Dodane przez bosman dnia 28.11.2022 21:48:05

 

Spotkanie z zarządem Spółki

28 listopada 2022 roku - relacja.Treść rozszerzona

Na spotkanie stawiło się ponad 200 związkowców, zarząd reprezentowali Justyna Majsnerowicz, Renata Tyszer, Andrzej Skwarek i Jacek Janiszek.

Zaplanowane tematy, to wyniki Spółki za trzy kwartały 2022 roku i sprawy bieżące.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja rewelacyjnych wyników spółki za 9 miesięcy 2022 roku, następnie zarząd przypomniał o skromnych podwyżkach dla załogi, posługując się kwotami. Poprosiliśmy o przedstawienie informacji zgodnej z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, to jest: wysokości średniego wynagrodzenia, udziału wynagrodzeń w kosztach ogólnych, wydajności pracy oraz dynamice kosztów utrzymania. Odmówili, uzasadniając to wcześniejszym podpisaniem wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na bieżący rok. Poprosiliśmy o przypomnienie, jaki wskaźnik podpisaliśmy? Wtedy okazało się, że jednak nie podpisaliśmy – mimo tego danych dotyczących wynagrodzeń, wydajności pracy i kosztów utrzymania nie przedstawili.

Na pytanie dotyczące awansów poziomych - zaprzeczyli, jakoby zarząd blokował stosowanie Taryfikatora. Dyrektor personalna zapytana - kto w takim razie blokuje? - nic nie odpowiedziała, co zostało odebrane jako troska o trwałość swojej umowy o pracę.

Przyznali, że nakłady inwestycyjne w GAZAP w stosunku do pierwszych trzech kwartałów poprzedniego roku spadły o 72%, zysk netto natomiast wzrósł prawie dwunastokrotnie. W poprzednim roku znaczne nakłady inwestycyjne generowane były przez budowę bloku energetycznego, zarząd twierdził, że obecnie wystąpiły znaczne opóźnienia w realizacji inwestycji, i co z tego wynika, wielokrotnie wzrosły ich koszty.

Janiszek i Tyszer chwalili strategię Grupy Azoty za jej dobry wpływ na ZAP, nie potrafili jednak wskazać na czym miałby on polegać. Poprosiłem o odniesienie się do następującego zapisu Implikacji Strategii przyjętej 15 listopada 2022 roku przez zarząd i radę nadzorczą ZAP:

,,Konsekwencją jest wzrost znaczenia zarządu Grupy Azoty S.A. i spadek znaczenia zarządów spółek zależnych i lokalnych interesów.”

Wiceprezes zarządu Pani Justyna Majsnerowicz zaprzeczyła istnieniu takiego zapisu. Poprosiłem o wyznaczenie osób zaufanych i konfrontację z dokumentem jutro. Wycofała się rakiem i nie przeprosiła.

Dłuższa dyskusja dotyczyła utajniania dokumentów przekazywanych Radzie Pracowników. Jacek Janiszek odczytał fragment opinii prawnej, mówiący o możliwości przekazywania informacji obłożonych klauzulą tajności innym pracownikom przez członków Rady. Poprosiłem o przesłanie tej opinii na mój adres mailowy, nie odmówił, jednak do momentu publikacji tego tekstu, nie przesłał.

Zarząd nie potrafił odnieść się do pytań dotyczących przywrócenia dodatku stażowego.

Trio w składzie Janiszek, Tyszer i Kamiński próbowało uniemożliwić rzeczową dyskusję, jednak zadający wygodne dla zarządu pytania Kamiński, został wybuczany i wygwizdany.

Na podkreślenie zasługuje wyważona i merytoryczna postawa pracowników spoza ścisłego grona działaczy związkowych.

Kronikarska rzetelność każe docenić determinację obecnych na spotkaniu członków zarządu Spółki, która doprowadziła do pierwszej publicznej debaty o najistotniejszych dla naszej społeczności i regionu sprawach od 10 lat - szczególnie, że prezesowi zabrakło odwagi.

 

 

S. Wręga