PIP
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 30.12.2022 13:07:35

 

Spotkanie z Nadinspektorem Państwowej Inspekcji Pracy


Treść rozszerzona

W piątek 30 grudnia 2022 roku, na zaproszenie Nadinspektora PIP Piotra Skwarka odbyliśmy spotkanie, kończące kolejną kontrolę inspekcji pracy w ZAP. Oprócz reprezentantów pracowników, na sali obecne były wiceprezes zarządu Renata Tyszer i dyrektor korporacyjna Bożena Sułek.

Na początku Nadinspektor omówił wyniki kontroli przestrzegania zapisów ZUZP, dotyczących awansów poziomych. Po latach nierealizowania obowiązku pracodawca przestał instytucjonalnie blokować wnioski o awanse. Jednak system jest niedrożny. Z 14 zbadanych wniosków o awans poziomy z Zakładu Kaprolaktamu, tylko dwa dotarły do Działu Kadr.

Sprawa obniżania premii regulaminowej dla ofiar wypadków w pracy, chociaż moralnie naganna, jest zdaniem Nadinspektora, prawnie dopuszczalna.

Nadgodziny generowane są z powodu: przekroczenia normy dobowej, pracy w niedziele i święta oraz pracy w szóstym dniu tygodnia. Tych ostatnich jest około 50%. Podpisanie przez pracownika wniosku o rekompensatę godzina za godzinę jest decyzją tego pracownika.

Co do Forum Miłości to zarząd może powoływać różne swoje agendy, jednak obowiązki wynikające z ustawy o związkach zawodowych muszą być spełniane. To związki zawodowe są jedyną legalną reprezentacją pracowników.