Godziny pracy
Dodane przez bosman dnia 14.02.2023 15:39:36

 

Pismo związków w sprawie zmiany zapisów odnośnie

godzin rozpoczynania i kończenia zmian roboczych.Treść rozszerzona