PPK
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 09.03.2023 14:17:53

 

Informacja dotycząca potrąceń składek PPK przy tzw. „Autozapisie"

 

 

Żródło: INTRANET


Treść rozszerzona

Pion Personalny informuje, iż zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych, Pracodawca jest zobligowany do obliczenia i potrącenia składek PPK z wynagrodzenia wypłaconego w marcu 2023 r. osobom, które nie ponowiły i nie dostarczyły deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat, przed zamknięciem listy płac za luty 2023.

Dotyczy to osób zatrudnionych w wieku 18-55 lat, które do końca lutego 2023 r. nie były uczestnikami tego programu, czyli złożyły deklaracje rezygnacji w poprzednich latach.

Jeżeli rezygnacja wpłynie lub wpłynęła do Sekcji Obliczania Zarobków w późniejszym terminie, obowiązkiem pracodawcy jest zwrócić potrąconą składkę pracownikowi i zaprzestać potrąceń w kolejnych miesiącach.

Zwrot składki na konto pracownika nastąpi z końcem miesiąca, w którym wpłynie deklaracja o rezygnacja z PPK.