.
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 13.03.2023 19:43:34

 

Relacja ze spotkania z Zarządem Spółki 13 marca 2023r

aktualizacja 22.03.2023


Treść rozszerzona

Pracownicy Spółki reprezentowani byli przez Międzyzwiązkowy Komitet Obrony Puław. Zarząd przybył w składzie Marcin Kowalczyk, Justyna Majsnerowicz, Paweł Bryda i Jacek Janiszek.

Spotkanie rozpoczął zarząd informacją o odstawieniu instalacji do produkcji kaprolaktamu i ostatniej nitki melaminy. Według zarządu instalacje zostały odstawione bo rynek nie przyjmuje naszych produktów, tak samo jest w całej Europie.

Stałe umowy z pracownikami tych instalacji nie będą rozwiązywane. Na instalacjach pracujących procedura z umowami czasowymi jest taka, jak przed kryzysem.

Ten kto utrzyma instalacje w gotowości, zarobi dużo po wojnie.

Zwróciliśmy uwagę na dysproporcję pomiędzy podwyżką za ciepło, a podwyżkami wynagrodzeń pracowników.

W sprawie awansów poza kolejnością, Prezes zgłoszone przypadki wyjaśni osobiście.

Namawialiśmy Prezesa do zablokowania świadczeń dla jego poprzednika: odprawy, nagrody rocznej i zakazu konkurencji.

Spotkanie trwało ponad trzy godziny i miało żywy przebieg.

 

aktualizacja 22.03.2023

Od: Wójcik, Pawel
Wysłano: piątek, 17 marca 2023 12:01
Do: s.wrega@hotmail.com
DW: Kowalczyk, Marcin
Temat: RE: Materiał do autoryzacji

Szanowny Panie Przewodniczący,

 

na prośbę Pana Prezesa Marcina Kowalczyka poniżej przesyłam odpowiedź na Pańskiego maila z odniesieniem się do przesłanego przez Pana tekstu:

 

Stanowczo odcinamy się od konfrontacyjnego przedstawienia sytuacji i formułowania twierdzeń, które w obecnej -  trudnej sytuacji podażowo-popytowej na rynku europejskim, w jakiej musimy działać, prowadzą jedynie do niepotrzebnego zaognienia we wzajemnych relacjach Zarząd - strona społeczna.

 

Dialog ze stroną społeczną jest prowadzony na bieżąco, czego dowodem są dwa ostatnie spotkania, w których Pan Przewodniczący również uczestniczył: 21 lutego i 13 marca 2023 roku.

 

Prezes Marcin Kowalczyk podtrzymuje swoje słowa i jeszcze raz pragnie podkreślić, że Pracownicy są najważniejszym fundamentem  Grupy Azoty Puławy. Podkreślamy wyraźnie - spółka nie planuje zwolnień Pracowników, a Pracownicy Spółki pomimo skrajnie trudnych warunków makroekonomicznych dla branży, nie muszą martwić się o zatrudnienie.

 

W przypadku osób, którym kończą się umowy czasowe, decyzje podejmowane są indywidualnie w oparciu o bieżącą sytuację Spółki, zgłaszane potrzeby w danych komórkach oraz opinie przełożonych. Należy rozróżnić sytuacje pracowników z umowami na czas nieokreślony i umowami czasowymi, a zarzucanie kłamstwa, czy choćby złej woli jest nieakceptowalnym nadużyciem.

Prezes Marcin Kowalczyk jeszcze raz apeluje o spokojny i merytoryczny dialog, który pozwala na wypracowanie rozwiązań dobrych dla załogi.

 

Łączę wyrazy szacunku

 

Paweł Wójcik

Główny Specjalista Rzecznik Prasowy

Dział Komunikacji Korporacyjnej

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A.