podział zysku
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 16.12.2009 13:41:45
Decyzja ZWZ w sprawie dywidendy i nagrody z zysku dla pracowników.
Treść rozszerzona
Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2009r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. podjęło decyzję w sprawie wypłaty dywidendy z wypracowanego za rok obrotowy 2008/2009 zysku netto. Wysokość dywidendy wynosi 8,15 zł na jedną akcję tj. łącznie 155 787 250 zł. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 19 115 000.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 2 lutego 2010r. Dywidenda będzie wypłacona w dwóch równych ratach po 77 893 625 zł w terminach 17 lutego 2010r. oraz 31 marca 2010r.
Pracownikom zostala przyznana nagroda z zysku w wysokości ok jednej pensji na pracownika.