fundusze unijne
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 12.02.2010 10:43:07

Liderem pozyskiwania funduszy z UE wśród "chemików" są Puławy

wnp.pl (Dariusz Malinowski) - 11-02-2010 13:52

Treść rozszerzona
Zakłady Azotowe "Puławy" są liderem polskiej chemii w zakresie pozyskiwania dofinansowania z Unii Europejskiej na prowadzone projekty inwestycyjne. Łączna wartość pozyskanego dotychczas wsparcia to 49 milionów złotych.
Kolejne dwa projekty znalazły się właśnie na liście inwestycji rekomendowanych do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wśród 18 projektów inwestycyjnych z pozytywną rekomendacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znalazły się dwa zgłoszone przez Zakłady Azotowe "Puławy" SA. Pierwszy z nich to "Przebudowa instalacji do usuwania dwutlenku węgla z gazu do syntezy amoniaku - wymiana absorbera 150 K2 (linia II)". Uzyskał on dofinansowanie na wnioskowaną kwotę blisko 3 mln złotych przy kosztach inwestycji 15 mln zł.

- Zasadniczym celem tego zadania jest poprawa wskaźnika energochłonności, generująca jednocześnie korzyści dla środowiska. Korzyści ekologiczne przełożą się na efekty ekonomiczne, poprzez zmniejszenie wskaźnika zużycia gazu ziemnego na tonę amoniaku, przy jednoczesnej intensyfikacji produkcji gazu syntezowego ze zmodernizowanego ciągu produkcyjnego. Istotna, choć mniej wymierna będzie też poprawa bezpieczeństwa procesowego i warunków pracy.- wyjaśnia Marian Rybak, wiceprezes zarządu odpowiedzialny również za inwestycje.

Druga inwestycja to "Zagospodarowanie odpadów z biologicznej oczyszczalni ścieków". Tu wysokość dofinansowanie wynosi ok. 4,4 mln zł. Koszt tej inwestycji to 18 mln zł.

- Zawarte dotychczas umowy plasują nas na pozycji zdecydowanego lidera polskiej branży chemicznej. - powiedział Andrzej Kopeć - członek zarządu odpowiedzialny za finanse.

Na przestrzeni ostatnich 3 lat "Puławy" uzyskały wsparcie na modernizację elektrofiltrów w elektrociepłowni w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, oraz na cztery projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (przebudowa instalacji demineralizacji wody, przebudowa kotła elektrociepłowni, wymiana absorbera w instalacji usuwania dwutlenku węgla z gazu i budowa instalacji odsiarczania spalin). Te cztery inwestycje zostaną zakończone w latach 2010-2012.