odpis na ZFŚS
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 02.03.2010 13:05:08
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2010 roku (02.03.2010)

Źródło: Infor.pl


Treść rozszerzona
 Prezes GUS podał wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009 r. i w drugim półroczu 2009 r. Kwota wynagrodzenia wynosi 2794,25 zł. Jest ona podstawą do obliczenia wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2010 roku.

W 2010 roku odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi:

Na każdego pracownika, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu może wynieść 43,75 proc. podstawy wymiaru, czyli 1222,48 zł. Z kolei na każdego emeryta i rencistę, który jest objęty opieką socjalną zakładu pracy wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25 proc., czyli 174,64 zł.

Źródło: Infor.pl