informacja pracodawcy ws nagrody na DCh.
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 28.04.2010 08:06:49
Groźba czy szantaż?
w rozwinięciu komunikat z intranetu.

Treść rozszerzona
 
Aktualności - 2010
Wtorek, 27 Kwiecień 2010 15:44; Czytane 338
27 kwietnia odbyło się spotkanie Pracodawcy z przedstawicielami Organizacji Związkowych, którego jednym z punktów było zagadnienie nagrody na dzień „Dzień Chemika”.

 
Zarząd Spółki po przeanalizowaniu aktualnej, trudnej sytuacji finansowej Spółki, przedstawił propozycję optymalnego, na dany moment, rozwiązania kwestii nagrody z okazji „Dnia Chemika” poprzez zastąpienie wypłaty gotówkowej, wydaniem wiosennych bonów towarowych o wartości 1060 złotych. Wydanie tych bonów w przypadku zgody Organizacji Związkowych wyrażonej najpóźniej do 30 kwietnia 2010 r, (co jest determinowane kwestiami podatkowymi), nastąpiłoby jeszcze przed tegorocznymi obchodami naszego święta, zaplanowanymi na ostatni weekend maja. W przypadku nie podpisania porozumienia odnośnie powyższej propozycji przez Organizacje Związkowe, Zarząd zobligowany będzie do wypłaty nagrody zgodnie z pkt. 1 Regulaminu przyznawania pracownikom nagrody z okazji „Dnia Chemika”, będącego załącznikiem do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i wypłaci ją w kwocie nie mniejszej niż 10% średniego wynagrodzenia w Spółce za kwiecień. Kwota ta odpowiada w tym momencie wartości ok. 430 złotych brutto