Negocjacje płacowe
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 08.10.2010 10:33:02


W rozwinięciu krótka relacja ze spotkania zespołu płacowego, które odbyło się 7 października.
Treść rozszerzona


1.    Pracodawca reprezentowany przez prezesa Pawła Jarczewskiego oraz dwóch członków zarządu Wojciecha Kozaka i Andrzeja Kopcia, podtrzymał swoje stanowisko w sprawie wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia z 17 września na poziomie 0%. Taką decyzję uzasadnia niepewną sytuacją związaną z zaopatrzeniem ZAP w podstawowy surowiec jakim jest gaz ziemny.

2.    Strona związkowe wykazując duże zrozumienie i elastyczność zaproponowała przyjęcie wskaźnika w wysokości 8%.

3.    Strony postanowiły, że do czasu rozstrzygnięcia sytuacji związanych z dostawami gazu przedłuża ją o tydzień termin zakończenia negocjacji płacowych.