negocjacje płacowe i nie tylko.
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 21.10.2010 12:08:32


W rozwinięciu projekt protokołu ze spotkania Organizacji Związkowych z Zarządem spółki.
Treść rozszerzona

Protokół

ze spotkania Strony Pracodawcy

z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi

w dniu 20 października 2010 r.

 

Lista obecności w załączeniu.

Temat spotkania:

1. Obsługa pacjentów – pracowników Z.A. „Puławy” S.A. przez ZOZ „Medical”

2. Negocjacje wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na rok obrotowy 2010/2011.

3. Postępy prac nad budową nowego taryfikatora stanowisk pracy.

4. Wypłata nagrody z zysku dla pracowników Z.A. „Puławy” S.A.

5. Wypłata świadczenia finansowego dla pracowników Z.A. „Puławy” .A. z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Przebieg spotkania

Ad. 1

Prezes Zarządu Spółki „Medical” Pan Leszek Dyrda w trakcie spotkania udzielił odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Stronę Związkową oraz przedstawił informację na temat usług które mają zostać wdrożone w Spółce od następnego roku.

Ad. 2.

Członek Zarządu Z.A. „Puławy” S.A. Pan Wojciech Kozak przedstawił sytuację na temat dostaw gazu, zawarcia aneksu z PGNiG w sprawie zwiększenia dostaw, podatku akcyzowego oraz uruchamianych inwestycji w Spółce.

Mając na uwadze sytuację finansową oraz rozwój Spółki, Strona Pracodawcy zaproponowała przyjęcie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na rok obrotowy 2010/2011 na poziomie 2%.

Strona Związkowa podtrzymała swoje stanowisko realizacji przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 8%.

Każda ze stron dokonana analizy i weryfikacji przedstawionych propozycji i swoje stanowiska zaprezentuje na spotkaniu w dniu 22 października 2010 r..

Ad. 3

W poprzednim tygodniu spłynęły ostatnie opisy stanowisk pracy. Hierarchia stanowisk pracy w pionach organizacyjnych została skonsultowana z Dyrektorami Pionów. Na podstawie wszystkich opisów firma Meritum stworzyła hierarchię stanowisk pracy, która to zostanie zaprezentowana Zarządowi Spółki.

Ad. 4

Zarząd Spółki nie jest decydentem w sprawie podziału nagrody z zysku. Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto nie zostanie przekazane Stronie Związkowej, natomiast Zarząd Spółki będzie się starał, żeby wszystkie strony (akcjonariusze, pracownicy, spółka) partycypowały w wyniku.

Ad. 5.

Wypłata świadczenia finansowego dla pracowników Z.A. „Puławy” S.A. z okazji Świąt Bożego Narodzenia uzależniona jest od pojęcia decyzji w sprawi wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na rok obrotowy 2010/2011

 

Następne spotkanie Zespołu Negocjacyjnego odbędzie się 22 października 2010 r. o godzinie 13 w Dyrekcji Naczelnej Sala Nr 20.

 

Protokołował:

Krzysztof Bachan

Podpisy stron: