KRÓTKI PRZEGLĄD „DZIAŁALNOŚCI” ZYGMUNTA KWATKOWSKIEGO.
Dodane przez bosman dnia 15.03.2006 13:25:53
· WYPOWIEDZENIE ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY
29 listopada 2002 r. z inicjatywy prezesa Zygmunta Kwiatkowskiego zarząd ZAP wypowiedział zakładowy układ zbiorowy pracy. Mimo, że do rozmów na temat nowego układu przystąpiono już w grudniu 2002 r., jak do tej pory dokumentu tego nie udało się wynegocjować.

·WYDZIELENIE ZAKŁADU TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Wskutek polityki prowadzonej przez Z. Kwiatkowskiego, mimo naszych licznych protestów z dniem 1 maja 2004 r. uruchomiona została spółka KOLZAP. Odbyło się to nie tylko z pogwałceniem dobrych obyczajów, ale też podstawowych zasad ekonomii, ponieważ funkcjonowanie tej spółki od samego początku groziło stratami finansowymi dla „Azotów”. Nasza organizacja związkowa złożyła w tej sprawie doniesienie do prokuratury, informując o działaniach zarządu - na szkodę firmy.

· KAMPANIA WYBORCZA DO RADY NADZORCZEJ
W październiku i listopadzie 2003 r. odbyły się wybory przedstawicieli załogi do Rady Nadzorczej. Do kampanii wyborczej przed drugą turą włączył się Z. Kwiatkowski. Z jego inicjatywy w dyrekcji naczelnej powołany został sztab wyborczy, który posunął się do ohydnych i plugawych działań, rozprowadzając za pośrednictwem kadry kierowniczej ulotki szkalujące kandydatów rekomendowanych przez ZZPRC. Tymczasem prezes dzielnie wspierał ich poprzez rozgłośnie zakładową, w której roztaczał katastroficzne wizje, mające się spełnić w przypadku wyboru naszych kandydatów.

·PRYWATYZACJA
Już w pierwszych miesiącach swojej działalności w ZAP Z. Kwiatkowski dał się poznać jako gorący zwolennik konsolidacji produktowej, który krytycznie wypowiadał się o prywatyzacji przez giełdę. Zdanie zmienił już w połowie 2004 r., kiedy kwestia wejścia puławskich „Azotów” na giełdę była już prawie przesądzona.

- ŁAMANIE PRZEPISÓW KODEKSU PRACY
Za czasów Z. Kwiatkowskiego na porządku dziennym były przypadki dyskryminacji pracowników ze względu na przynależność do ZZPRC, łamanie zasady: równego wynagradzania i równego traktowania w zatrudnianiu, problemy z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych itd.

· ŁAMANIE PROCEDUR PRZETARGOWYCH
Zlecenia dla firmy DORADCA z Lublina, umowa z firmą POLKOMTEL, wynajęcie Hewitt, nieprawidłowości przy poszukiwaniu inwestora dla spółki utworzonej na bazie Zakładu Transportu Kolejowego, kontakty z podejrzanymi instytucjami finansowymi, manipulowanie finansami ZAP.

· PRYWATA I NIEGOSPODARNOŚĆ
Z. Kwiatkowski stale wykorzystywał samochód służbowy do celów prywatnych - dojeżdżał nim do domu do Lublina, w weekendy był widywany na Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim. Ponadto za jego czasów w Zakładach Azotowych lekką reką wydawano pieniądze na delegacje, na „szkolenia” dla wąskiej grupy osób ze ścisłego kierownictwa, imprezy dla VIP-ów itd. Prezes promował swoja osobę, gdzie tylko się dało m.in. za pośrednictwem lokalnej telewizji, pisma DECYDENT i innych.

· WARIOGRAF
W czasach, gdy prezesem Zakładów Azotowych był Z. Kwiatkowski, strażacy z zakładowej straży pożarnej byli badani na wariografie.