Relacja ze spotkania z zarządem ZAP 2 lutego 2023 roku
Dodane przez bosman dnia 02.02.2023 23:20:04

 

Relacja ze spotkania z zarządem ZAP

2 lutego 2023 rokuTreść rozszerzona

Na spotkanie, organizowane przez Komitet Obrony Puław, stawiło się około 100 pracowników. Radę Nadzorczą reprezentowała jej sekretarz, pochodząca z wyboru załogi Agnieszka Kowalik, jednoosobowa była reprezentacja zarządu spółki, stanowił ją wybrany przez załogę Andrzej Skwarek.

Spotkanie rozpoczęła dyskusja na temat domniemanych powodów nieobecności Justyny Majsnerowicz i Jacka Janiszka. Wydaje się, że pogląd o obawie kompromitacji zyskał najwięcej zwolenników. Nastąpiło to po informacji o braku wiedzy, wśród członków zarządu, o podstawowych zjawiskach na rynku. Decyzje w ZAP, podejmowane są w oparciu o wielkość własnej produkcji, jej koszty i ceny u innych producentów. Zarząd, na przykład, nie analizuje sytuacji ogólnoświatowej, dotyczącej popytu na poszczególne produkty. Zupełnie, jak żuczek gnojarek, który widząc tylko długość i szerokość nie potrafi ominąć pionowej przeszkody na drodze toczonej kulki.

Decyzje o ograniczaniu produkcji nie mają więc, w naszym przypadku, merytorycznego uzasadnienia.

Następnie dyskutowano o sposobach zabezpieczenia zysków Puław przed wyprowadzeniem do Tarnowa.

Nikt z obecnych nie potrafił wyjaśnić opóźnień w realizacji niektórych inwestycji, np. nowej instalacji kwasu azotowego. Wygląda na to, że prawdziwy powód opóźniania inwestycji znajduje się poza Puławami.

Odnośnie ubożenia i zastraszania pracowników, uznano, że nie ma ekonomicznych przesłanek do obniżania wynagrodzeń pracowników, które już dzisiaj stanowią około 4% kosztów ogólnych przedsiębiorstwa i właściwie są pomijalne. Tworzony dyskomfort ekonomiczny i psychiczny ma raczej na celu odebranie woli walki o przedsiębiorstwo i region.

KOP poinformował o trwającej akcji bilbordowej, planowanym spotkaniu samorządowców, polityków i związkowców z zarządem ZAP, wiecu w mieście i marszu do Warszawy.