Wybory do Rady Nadzorczej
Dodane przez bosman dnia 22.11.2023 08:40:00


Treść rozszerzona

Dzień dobry,

nazywam się Sławomir Wręga. W Zakładach Azotowych Puławy pracuję od 36 lat. Jestem działaczem Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego, z rekomendacji którego ubiegam się o mandat członka rady nadzorczej naszego przedsiębiorstwa.

Tak, jak rekomendująca mnie organizacja, tak i ja jestem przekonany o konieczności wyjścia Zakładów Azotowych „Puławy” z tzw. Grupy Azoty. Doświadczenie jedenastu lat funkcjonowania w grupie kapitałowej nie pozostawia złudzeń. Dziś, żeby przetrwać, musimy uniezależnić się od Tarnowa.

Jako spółka skarbu państwa, nasze Zakłady potrzebują do tego decyzji polityków.

Mając tego świadomość, wraz z pracownikami naszej firmy, pozostałymi organizacjami związkowymi zrzeszonymi w Międzyzwiązkowym Komitecie Obrony Puław, Prezydentem Miasta Puławy, zakładowymi emerytami oraz innymi ludźmi dobrej woli, udało nam się doprowadzić do podjęcia decyzji i rozpoczęcia projektu odkupienia akcji Zakładów Azotowych „Puławy” przez Orlen. To był dobry projekt, dający nam wszystkim gwarancję pracy do emerytury w godnych warunkach. Niestety, po ostatnich wyborach prawdopodobieństwo jego wdrożenia znacznie spadło.

Sytuacja na scenie politycznej wygląda dziś zupełnie inaczej, niż jeszcze kilka tygodni temu. Jedno jednak pozostaje niezmienne – sami, bez wsparcia ze strony polityków, nic nie będziemy w stanie zrobić. Musimy więc rozmawiać z każdym. Musimy egzekwować realizację przedwyborczych deklaracji, zwłaszcza tych składanych wielokrotnie podczas manifestacji Komitetu Obrony Puław.

Dziś Władysław Kosiniak-Kamysz jest politykiem, o którego zabiega każda ze znaczących opcji politycznych. Jego kluczowa rola w przyszłym rządzie wydaje się więc przesądzona. Jako przewodniczący Międzyzwiązkowego Komitetu Obrony Puław w piątek, 20 października, przyjąłem informację od pana prezesa o tym, że PSL podtrzymuje swoje stanowisko usamodzielnienia Puław. To ważna deklaracja i teraz należy pilnować jej realizacji. Z energią, zapałem oraz cierpliwością wędkarza będę to robił.

Na plakacie wyborczym umieściliśmy hasło „Samodzielne Puławy - Dumna Załoga”. Dobrze opłacani i uczciwie traktowani pracownicy gwarantują bezpieczną produkcję wysokiej jakości nawozów i chemikaliów, z pożytkiem dla całej gospodarki.

Bardzo proszę o udział w wyborach członków rady nadzorczej Naszego Przedsiębiorstwa. Proszę również o głosy na mnie. Mandat członka rady nadzorczej bez wątpienia ułatwi i usprawni obronę Puław.

 

Sławomir Wręga

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Nazywam się Piotr Kruk. Jestem kandydatem na członka Rady Nadzorczej z wyboru załogi. Kandyduję z ramienia Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego. W Zakładach Azotowych „Puławy” pracuję od 2005 r. na różnych stanowiskach – od pracownika transportu, przez aparatowego, sterowniczego, po – obecnie – kierownika zmiany w Zakładzie Mocznika i Melaminy. Przez te kilkanaście lat poznałem specyfikę pracy w naszej spółce i dzięki temu jestem w stanie pogodzić obowiązki służbowe z funkcją działacza związkowego. Byłem członkiem wielu zespołów zadaniowych, negocjacyjnych oraz Rady Pracowników. Jako działacz związkowy stawiam na kontakt z pracownikami. Jestem częstym gościem na sterowniach lub w miejscach, gdzie mnie Państwo zapraszacie. Obiecuję, że po wyborach się to nie zmieni.

Od lat z uwagą obserwuję zmiany zachodzące w naszej firmie i niestety, ostatnie lata budzą we mnie głęboki niepokój. Nasza firma znalazła się w trudnej sytuacji już w chwili przejęcia nas przez Grupę Azoty Tarnów. Początkowo nie dostrzegaliśmy problemów aż tak wyraźnie z uwagi na wysokie zyski, wynikające głównie z korzystnej sytuacji rynkowej i dobrej koniunktury. Nikt nie musiał wystawiać na próbę menadżerów najwyższego szczebla.

Kryzys pokazał jednak, że renomowana firma, z wieloletnim doświadczeniem, lider polskiego rynku nawozowego i chemicznego, zaczęła się chwiać. Nie zgadzam się, by konsekwencje niekompetencji organów zarządczych, ponosiła załoga.

Przed nami trudne czasy oraz, przede wszystkim, decyzje związane z funkcjonowaniem naszej firmy. W związku z tym konieczne będzie zabezpieczenie miejsc pracy i utrzymanie dotychczasowych zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Tutaj nieocenione będzie doświadczenie i determinacja naszej organizacji związkowej.

Dziś Rada Nadzorcza nie ma żadnego reprezentanta z obszaru produkcji. Powoduje to brak zrozumienia w organach zarządczych dla specyfiki pracy dużej części załogi oraz niepotrzebne zniekształcanie rzeczywistości.

W Radzie Nadzorczej Grupy Azoty Puławy będę zajmował się wspieraniem działań podjętych przez organizacje związkowe w celu:

- uniezależnienia się i wyjścia z Grupy Azoty;

- zagwarantowania bezpieczeństwa zatrudnienia w ciężkich dla firmy czasach;

- poprawy bezpieczeństwa procesów produkcyjnych poprzez naciski na zwiększenie budżetów remontowych, zapewnienia bezpiecznych obsad i przywrócenia szybkich reakcji na wszelkie zdarzenia awaryjne;

- zagwarantowania godnych wynagrodzeń:

- przywrócenia awansów poziomych i zbudowania nowych systemów motywacyjnych;

- większego nadzoru nad strategicznymi obszarami takimi jak inwestycje czy rozwój, przekładającymi się na długoletnie funkcjonowanie firmy, a obecnie trwale upośledzonymi przez decyzje kadrowe;

- rozwoju Spółek zależnych w oparciu o współpracę z Zakładami Azotowymi Puławy.

Zachęcam Państwa do udziału w wyborach. Proszę o oddanie na mnie swojego głosu. Gwarantuję, że nie zostanie on zmarnowany.

 

Piotr Kruk