Podziękowania
Dodane przez bosman dnia 19.11.2023 19:02:32

Koleżanki i Koledzy

Jesteśmy po pierwszej turze wyborów do Rady Nadzorczej. Waszymi głosami oddanymi na mnie zdecydowaliście, że znalazłem się w II turze, za co bardzo dziękuję. Załoga Zakładów Azotowych Puławy, ale również spółek córek, wybrała 4 kandydatów, spośród których dwójka będzie przez najbliższe trzy lata reprezentować Was w Radzie Nadzorczej.


Treść rozszerzona

Wśród tych kandydatów jestem jedynym pracującym, podobnie jak ponad 2000 z nas, w systemie zmianowym. Wiem, że to ważne, aby w Radzie Nadzorczej był ktoś, kto potrafi przedstawić nasz punkt widzenia. Nie znaczy to, że nie doceniam znaczenia pracowników dniówkowych, do których mam taki sam szacunek, jak do pracowników zmianowych. Wszyscy jesteśmy tak samo ważni dla Spółki.

Uważam, że warunkiem skutecznego działania w obecnej, ciężkiej sytuacji firmy, jest dobra współpraca naszych przedstawicieli w organach spółki, Radzie Nadzorczej i Zarządzie. Niestety, w upływającej kadencji Rady Nadzorczej tej współpracy zabrakło. Nie chciałbym, aby ponownie ambicje i osobiste urazy z przeszłości stanęły na przeszkodzie porozumienia w dążeniu do korzystnych rozwiązań dla pracowników i zmiany naszych zakładów na lepsze.

Brak współpracy i wzajemnego wsparcia prowadzi do marginalizacji znaczenia naszych przedstawicieli, czego przykładem jest obecny podział obowiązków w zarządzie. Sami możecie Państwo ocenić, czy dobrze to służy Spółce.

Cele pracowników zmianowych i dniówkowych bardzo często są tożsame. Wszystkim nam zależy na sprawnym funkcjonowaniu spółki oraz na dobrych warunkach pracy. Wprowadzenie przywilejów dla jednej grupy pracowników zawsze oddziałuje na drugą grupę. Na przykład wprowadzenie pięciobrygadówki otworzyło drogę do wprowadzenia dodatkowych godzin wolnych dla pracowników jednozmianowych. Takich przykładów jest wiele i dlatego stoję na stanowisku, że współpraca obydwu środowisk jest możliwa, z korzyścią dla załogi. Moim celem jest pogodzenie potrzeb wszystkich pracowników.Jeszcze raz dziękuję za oddane głosy i zapraszam do licznego udziału w drugiej turze.

Piotr Kruk