Należysz, czy nie?
Dodane przez bosman dnia 24.04.2024 16:15:10

 

Czy jesteś pewien, że jesteś związkowcem?

(Ochrona wymaga przynależności)Treść rozszerzona

Bez członkostwa w związku zawodowym nie ma ochrony indywidualnych praw pracowniczych, o których mowa w artykule 30 ustęp 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych. W dzisiejszych, burzliwych czasach warto o to zadbać. Przede wszystkim bezwzględnie należy sprawdzić, czy mamy potrącane składki związkowe. Okazuje się, że samo wypełnienie Deklaracji Członkowskiej nie załatwia sprawy – w trakcie możemy zostać wypisani ze związku. Bez swojej woli i wiedzy, a także bez woli organizacji związkowej!

 Wykryliśmy następujący proceder - pracownik Sekcji Obliczania Zarobków usuwa z bazy elektronicznej członków organizacji związkowych, zgłoszonych do potrącania składek. Czyni to na podstawie, wydrukowanych przez nieznanych sprawców, tzw. deklaracji wystąpienia ze związku, gdzie długopisem wpisane jest imię, nazwisko i nr ewid. pracownika. W miejscu podpisu znajduje się zwykle nieczytelny bazgroł. Takie wypisanie jest oczywiście czynnością bezprawną, może jednak powodować podważanie przynależności i ochrony.

Prosimy o kontrolowanie na tzw. ,,pasku",  czy potrącona została składka związkowa. Jeśli zauważymy, że coś jest nie tak, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie do nas tego faktu.