.
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 13.05.2024 12:03:54

 

Spotkanie zespołu ds. Negocjacji Wskaźnika Wzrostu Wynagrodzeń na 2024


Treść rozszerzona

Dzisiaj, to jest 13 maja 2024 roku, odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. Negocjacji Wskaźnika Wzrostu Wynagrodzeń na 2024 rok.

Naprzeciwko strony związkowej usiadła nieliczna - trzyosobowa i wyjątkowo niska reprezentacja zarządu. Nie było nikogo ze składu zarządu, dyrektorów, ani szefów biur.

Główny Specjalista ds. Operacji Finansowych Dariusz Gębala przekazał informacje, dotyczące finansowej kondycji zakładu pracy: spadek przychodów o 53%, strata 600 mln zł i innych skutkach nieudolnego zarządzania.

Kierownik Działu Wynagradzania Agnieszka Górniak przekazała informacje na temat wynagrodzeń pracowników. Ze względu na niezgodność z metodologią GUS, zapisaną w Art. 2 ZUZP, odmówiliśmy jej przyjęcia. Pani kierownik przekazała propozycję zarządu na bieżący rok – Wskaźnik Wynikowy.

Zażądaliśmy przygotowania i przekazania nam informacji o wynagrodzeniach, zgodnie z obowiązującą metodologią, uzupełnionych o:

-informację na temat wynagrodzeń członków rady nadzorczej i zarządu w Puławach i Tarnowie, w szczególności czy wzrosły od nowego roku;

-opłat za logo;

-kosztów zarządu w Tarnowie;

-ilości pracowników ze stawkami zasadniczymi poniżej minimalnej krajowej;

-szacowanej ilości pracowników żyjących w nędzy;

-wielkości podstawy do nagrody jubileuszowej w bieżącym roku, w kontekście utrzymywania, że średnia zakładowa za 2023 to 8695 zł.;

-ile mamy samochodów służbowych;

-ile mieszkań wynajmujemy;

-czy wypłacane są nagrody za realizację celów wyznaczanych przez Tarnów;

-czy są pracownicy z podwójnymi umowami?

Po otrzymaniu powyższych informacji i ich analizie będziemy gotowi do dalszych negocjacji.