Negocjacje płacowe – spotkanie 29 maja 2024 roku
Dodane przez bosman dnia 29.05.2024 14:40:53

 

Negocjacje płacowe

– spotkanie 29 maja 2024 roku


Treść rozszerzona

Z organizacjami związkowymi spotkał się zespół powołany przez zarząd. Na początku długo i zawile tłumaczyli nam, dlaczego podstawa do nagród jubileuszowych, wynosząca w tym roku 7580,44 zł, jest o 12,8% niższa od średniej z Meldunku o Działalności Gospodarczej, zamiast być niższą o 13,71%.

Na pozostałe pytania, przekazane na poprzednim spotkaniu, odmówili odpowiedzi powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa. Odczytano nam opinię prawną, przygotowaną przez zewnętrznego prawnika tak, jakbyśmy nie mieli wewnętrznych, że tajemnicą jest:

 

  1. informacja o wynagrodzeniach członków rady nadzorczej i zarządu w Puławach i Tarnowie, w szczególności czy wzrosły od nowego roku;

  2. opłaty za logo;

  3. koszt zarządu w Tarnowie;

  4. ilość pracowników ze stawkami poniżej minimalnej krajowej;

  5. szacowana ilość pracowników żyjących w nędzy;

  6. ile mamy samochodów służbowych;

  7. ile mieszkań wynajmujemy;

  8. czy wypłacane są nagrody za realizację celów wyznaczanych przez Tarnów;

  9. czy są pracownicy z podwójnymi umowami.

Następnie zaproponowano nam porozumienie oddające wyznaczenie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń zarządowi firmy.

Przedstawiciele organizacj związkowych poprosili o partnerskie podejście. Przede wszystkim dzielenie się informacjami, zaniechanie prób ogrywania przedstawicieli załogi, powstrzymanie ciągot do dominacji i władzy. W sprawie wskaźnika poprosiliśmy o szczegółowe informacje, dotyczące propozycji pracodawcy.