.
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 07.06.2024 11:11:46

 

Negocjacje płacowe - 7 czerwca 2024 rTreść rozszerzona

Spotkanie otworzył prezes Hubert Kamola. Przekazał informacje o działaniach podejmowanych w celu poprawy zarządzania spółką, w szczególności zaś o odbudowie służb zakupowych i rozwojowych.

Udzielił odpowiedzi na pytania zadane na poprzednich spotkaniach. I tak:

- podwójną umowę (z Puławami i Tarnowem) ma obecnie jeden pracownik,

- mamy 48 służbowych samochodów, trwa redukcja floty,

- za znaczek tarnowski płacimy jak za mokre zboże, ale trwają negocjacje w sprawie zmniejszenia opłat,

- podwyżki dla rady nadzorczej i zarządu zobaczymy za rok w raporcie, a na razie jest to tajemnica,

- mieszkań służbowych, za które płaci spółka, już nie ma,

- 190 pracowników ma wynagrodzenia poniżej minimalnej krajowej.

Na zakończenie prezes poprosił o zgodę na niewypłacanie pracownikom nagrody na Dzień Chemika i przyjęcie wynikowego Wskaźnika Wzrostu Wynagrodzeń na bieżący rok.

Odnosząc się do nagrody wskazaliśmy, że Dzień Chemika był 2 czerwca, czyli 5 dni temu i dzisiaj status tych pieniędzy to ,,wynagrodzenie należne, niewypłacone”. Termin ich wypłaty mija 10 lipca. Niewypłacenie nagrody naraża zarząd na mandaty nakładane przez PIP i sądowe wyroki, a związkowców na utratę zaufania społecznego. Propozycję przyjęcia wskaźnika wynikowego na bieżący rok uznaliśmy za niewystarczająco uzasadnioną. Następne spotkanie za dwa tygodnie.