Notatka ze spotkania z przedstawicielem zarządu ZAP w dniu 27 kwietnia 2010 roku.
Dodane przez bosman dnia 27.04.2010 21:11:27
Nie będzie nagrody dla pracowników z okazji Dnia Chemika.
w rozwinięciu notatka ze spotkania z przedstawicielem zarządu ZAP w dniu 27 kwietnia 2010 roku.

Treść rozszerzona
Zarząd Zakładów Azotowych „Puławy” SA na spotkaniu z organizacjami związkowymi reprezentował jego członek Andrzej Kopeć oraz dyrektor personalny Ryszard Bartczak i rzecznik prasowy Grzegorz Kulik. Reprezentacja załogi składała się z przedstawicieli wszystkich sześciu działających w firmie związków zawodowych.

W pierwszej kolejności A. Kopeć przedstawił stanowisko zarządu w sprawie wniosku organizacji związkowych określającego wysokość nagrody na Dzień Chemika na 2000 zł. Zarząd zaproponował, że w tym roku nagroda ta nie zostanie wypłacona. W zamian za to, jak również za zgodę organizacji związkowych na dokonanie niekorzystnych dla załogi zmian w regulaminie nagrody na Dzień Chemika proponuje się wydanie pracownikom bonów ,,wiosennych” w kwocie 1060 zł brutto maksymalnie na osobę. Co oznacza termin ,,maksymalnie na osobę” nie dowiedzieliśmy się. Uzasadnienia kwoty prezes Kopeć odmówił, twierdząc, że jest to tajemnica. Ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że przedsiębiorstwo jest w złej kondycji. Powoływał się przy tym na przedstawicieli załogi w organach spółki. Zapytany, jak to się ma do wystąpienia wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego w zakładowej rozgłośni, w którym to poseł stwierdził, że wizytując spółkę razem z Ministrem Skarbu Państwa Aleksandrem Gradem, zastali ją w dobrej kondycji, odpowiedział, że W. Karpiński miał na myśli kondycję inwestycyjną spółki. Nie wyjaśnił jednak, czym różni się kondycja inwestycyjna od kondycji. Na uwagę, że w ubiegłym roku na okoliczność negocjacji płacowych zarząd twierdził, iż kondycja firmy jest najgorsza w historii, a w dokumencie „Uzasadnienie do wniosku o nagrodę dla prezesa” przewodniczący RN Cezary Możęński napisał: „ubiegły rok obrotowy był najlepszy w historii ZAP”, prezes Kopeć odparł z uśmiechem, że nie będzie tego komentował. Odebraliśmy to jako sugestię, że Cezary Możeński wcisnął kit Walnemu Zgromadzeniu w celu wyłudzenia nagrody dla prezesa.


Następnie rozmawialiśmy o procedurze negocjowania wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Organizacje związkowe zaakceptowały propozycję zarządu, wyrażając gotowość podpisania procedury. Wtedy dowiedzieliśmy się jednak, że wymaga to zmian w ZUZP. Nikt jednak nie potrafił powiedzieć, na czym zmiany te miałyby polegać. Procedury nie podpisano.


Na koniec Grzegorz Kulik opowiedział o inicjatywach zarządu w celu poprawienia komunikacji z organizacjami związkowymi. Jedną z inicjatyw jest zwiększenie liczby tablic informacyjnych. Obecni na prezentowane pomysły reagowali śmiechem lub wychodzeniem z sali.


Wnioski

Reprezentacja zarządu na kolejne spotkanie przyszła kompletnie nieprzygotowana. Członek zarządu Andrzej Kopeć brak wiedzy nadrabia zasłanianiem się tajemnicą przedsiębiorstwa. Zarząd firmy nie widzi żadnego uzasadnienia dla podwyższania, a nawet utrzymania obecnych wynagrodzeń pracowników.


Po spotkaniu przedstawiciele czterech organizacji związkowych spotkali się w siedzibie ZZPRC. Ustalono wysłanie pisma z żądaniami płacowymi, tj. nagroda na Dzień Chemika w wysokości 2000 zł oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na rok obrotowy 2010/2011 w wysokości 15%. Niespełnienie postulatów w terminie jednego tygodnia oznaczało będzie rozpoczęcie sporu zbiorowego.


Dzień uroczystego podstawienia taczki pod dyrekcję naczelną ustalono wstępnie na 7 maja. W uroczystości udział weźmie orkiestra.

 

Notatkę sporządził: Sławomir Wręga