Kongres FZZ
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 13.05.2010 15:23:44
Z obrad Kongresu FZZ
Treść rozszerzona
Czwartek, 13 Maj 2010 13:51

Trwają obrady drugiego dnia III Kongresu Forum Związków Zawodowych. Delegaci dokonali wyboru wiceprzewodniczących Forum ZZ.
Nowi wiceprzewodniczący Forum ZZ:

Dorota Gardias – dotychczasowa wiceprzewodnicząca Forum ZZ, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, członek Komisji Trójstronnej ds. Społeczno – Gospodarczych.

Zygmunt Mierzejewski
– dotychczasowy wiceprzewodniczący Forum ZZ, przewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników.

Włodzimierz Sztern
– dotychczasowy wiceprzewodniczący Forum ZZ, wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, sekretarz Komisji Trójstronnej ds. Społeczno – Gospodarczych.

Sławomir Wręga
– dotychczasowy członek Prezydium Forum ZZ, przewodniczący Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Z. A. "Puławy" S. A
Członkowie Prezydium Forum Związków Zawodowych

Janusz Hyjek
– Związek Inżynierów i Techników

Janusz Jaworski
– „Solidarność 80”

Waldemar Lutkowski
– Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego.


Krzysztof Małecki
– Ogólnopolski Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS.

Halina Peplińska
– Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Stanisław Stolorz
– Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP

Dariusz Trzcionka
– Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra”

Delegaci w przerwie obrad zrobili sobie pamiątkową fotografię.
III  Kongres Forum ZZ obraduje
Fot. Paweł Przybyszewski