ZFŚS
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 25.10.2021 12:44:35

 

Świadczenie dla emerytów

 

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu zwiekszonych wydatków w okresach przedświątecznych (KLIK!)

 


Treść rozszerzona

Sekcja Socjalna informuje emerytów, rencistów oraz osoby przebywające na świadczeniu przedemerytalnym - byłych pracowników Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., że od dnia 25.10.2021r. będą przyjmowane wnioski na świadczenie socjalne - „Pomoc finansowa z tytułu zwiększonych wydatków w okresach przedświątecznych”

Świadczenie będzie przyznawane na podstawie Wniosku, którego formularz dostępny jest na stronie internetowej pulawy.grupaazoty.com w zakładce „aktualności” oraz na stronie głównej w intranecie zakładowym.

Wysokość przysługującego świadczenia (pomocy finansowej) uzależniona jest od wysokości dochodu przypadającego na jedną osobę, pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym:

- przy dochodzie netto do 1500, 00 zł na 1 osobę – wartość świadczenia wynosi 250 zł,

- przy dochodzie netto powyżej 1500, 00 zł na 1 osobę – wartość świadczenia wynosi 230 zł.

 

W przypadku ubiegania się o wyższe świadczenie (250 zł) do Wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach za okres ostatnich 3 miesięcy (zgodnie z Wnioskiem).

Osoby, które do Wniosku nie dołączą zaświadczenia o dochodach otrzymają niższe świadczenie (230 zł).

Wnioski będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2021r., decyduje data wpływu do Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A. Wnioski złożone po tym terminie nie będą realizowane. Wypłata świadczeń zrealizowana zostanie w listopadzie 2021 roku.

 

Biorąc pod uwagę, że Sekcja Socjalna ze względu na stan epidemii COVID – 19 nie prowadzi bezpośredniej obsługi interesantów, Wnioski przyjmowane będą wyłącznie drogą pocztową – adres do korespondencji:

 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A.,

Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13,

24-110 Puławy,

z dopiskiem „Sekcja Socjalna”.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Sekcji Socjalnej pod nr telefonów:

-81 565 37 77,

-81 565 37 78,

-81 565 37 80,

-81 565 37 81.

 

Serdecznie prosimy pracowników o przekazanie tej informacji zainteresowanym osobom, tj. rodzicom lub znajomym.