03.10.2023 18:13
Reklama
OZZZPRC

ZZPRC KWB

TKKF

Przyjazna Łapa

Facebook FZZ

UKS Badminton Puławy

Statystyki reklamowe
Jesteśmy zrzeszeni
SPAM STOP
Po prostu własne mieszkanie.
Cały proces należy podzielić na kilka, następujących po sobie, etapów. Pierwszy z nich związany będzie z planowaniem. Inicjowany jest poprzez wyłonienie grupy osób, które zainteresowane byłyby zakupem własnego mieszkania. Każda z nich powinna określić swoje wymagania odnośnie mieszkania (np. jego wielkości, sposób wykończenia wnętrza). Uzyskane w ten sposób informacje będą podstawą opracowywania planu i kosztorysu przedsięwzięcia. To z kolei wpłynie na określenie ceny samych mieszkań.

Dysponując powyższymi informacjami, można przejść do drugiego etapu organizacyjnego. Polega on na założeniu, przez powyższe osoby, spółdzielni mieszkaniowej. W tym celu należy wspólnie złożyć stosowne oświadczenie, opracować statut spółdzielni oraz wybrać organy spółdzielni. Następnie dokonać trzeba wszystkich czynności związanych z rejestracją spółdzielni, oraz z zawarciem ze wszystkimi członkami spółdzielni stosownych umów. Ich postanowienia określać będą m.in. wielkość i sposób wnoszenia wkładów na poczet przyszłych mieszkań. Ze względu na to, że do uchwalenia statutu spółdzielni wymagana jest zgoda wszystkich jej założycieli, ww. osoby same będą mogły ustalić wielkość i sposób wnoszenia wkładów, oczywiście biorąc pod uwagę wykonalność całego przedsięwzięcia. Etap organizacyjny kończy dokonanie wyboru wykonawcy całej inwestycji budowlanej oraz zawarcie z nim stosownej umowy.

Dalsze działania polegały będą na współpracy i nadzorowaniu przedsiębiorstwa budującego mieszkania, czym powinien zająć się zarząd spółdzielni. Do niego też będzie należało egzekwowania postanowień zawartej z wykonawcą robót umowy.

W wyniku podjęcia wszystkich powyższych działań, osoby w nich uczestniczące otrzymają mieszkania o parametrach przez siebie wybranych, oraz po cenach dużo niższych niż te, które oferują spółdzielnie mieszkaniowe w Puławach. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest niewielka ilość członków spółdzielni, co z pewnością sprzyjać będzie przejrzystości ustanowionych zasad oraz znacznie skróci wszystkie ustalenia.

Przedstawiony powyżej plan działania jest sformułowany w sposób bardzo ogólny. Wszystkie ustalenia powinny być poczynione z udziałem osób zainteresowanych, tak, aby uzgodniony projekt w sposób optymalny spełniał ich oczekiwania.Rafał Bochniarz
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

29,683,345 unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2023 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.