21.04.2024 21:51
Po prostu własne mieszkanie.
Cały proces należy podzielić na kilka, następujących po sobie, etapów. Pierwszy z nich związany będzie z planowaniem. Inicjowany jest poprzez wyłonienie grupy osób, które zainteresowane byłyby zakupem własnego mieszkania. Każda z nich powinna określić swoje wymagania odnośnie mieszkania (np. jego wielkości, sposób wykończenia wnętrza). Uzyskane w ten sposób informacje będą podstawą opracowywania planu i kosztorysu przedsięwzięcia. To z kolei wpłynie na określenie ceny samych mieszkań.

Dysponując powyższymi informacjami, można przejść do drugiego etapu organizacyjnego. Polega on na założeniu, przez powyższe osoby, spółdzielni mieszkaniowej. W tym celu należy wspólnie złożyć stosowne oświadczenie, opracować statut spółdzielni oraz wybrać organy spółdzielni. Następnie dokonać trzeba wszystkich czynności związanych z rejestracją spółdzielni, oraz z zawarciem ze wszystkimi członkami spółdzielni stosownych umów. Ich postanowienia określać będą m.in. wielkość i sposób wnoszenia wkładów na poczet przyszłych mieszkań. Ze względu na to, że do uchwalenia statutu spółdzielni wymagana jest zgoda wszystkich jej założycieli, ww. osoby same będą mogły ustalić wielkość i sposób wnoszenia wkładów, oczywiście biorąc pod uwagę wykonalność całego przedsięwzięcia. Etap organizacyjny kończy dokonanie wyboru wykonawcy całej inwestycji budowlanej oraz zawarcie z nim stosownej umowy.

Dalsze działania polegały będą na współpracy i nadzorowaniu przedsiębiorstwa budującego mieszkania, czym powinien zająć się zarząd spółdzielni. Do niego też będzie należało egzekwowania postanowień zawartej z wykonawcą robót umowy.

W wyniku podjęcia wszystkich powyższych działań, osoby w nich uczestniczące otrzymają mieszkania o parametrach przez siebie wybranych, oraz po cenach dużo niższych niż te, które oferują spółdzielnie mieszkaniowe w Puławach. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest niewielka ilość członków spółdzielni, co z pewnością sprzyjać będzie przejrzystości ustanowionych zasad oraz znacznie skróci wszystkie ustalenia.

Przedstawiony powyżej plan działania jest sformułowany w sposób bardzo ogólny. Wszystkie ustalenia powinny być poczynione z udziałem osób zainteresowanych, tak, aby uzgodniony projekt w sposób optymalny spełniał ich oczekiwania.Rafał Bochniarz
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Nawigacja
· Strona Główna
· Artykuły
· Nowinki
· FORUM
· Linki
· GALERIA
· Facebook
· Wypłata udziałów Chemia-Puławy
· Szukaj
· Kontakt
· CHLEWIK
Reklama
OZZZPRC

ZZPRC KWB

TKKF

Przyjazna Łapa

Facebook FZZ

UKS Badminton Puławy

Statystyki reklamowe
Jesteśmy zrzeszeni
SPAM STOP
Wygenerowano w sekund: 0.10 30,321,528 unikalnych wizyt