15.06.2024 21:35
NOWA STRATEGIA, NOWA JAKOŚĆ ?
- Tak, zmieniła się przede wszystkim strategia ZAP. Poprzednie zarządy zakładały tzw. organiczny rozwój firmy, tj. budowę nowych i rozbudowę istniejących instalacji. Obecne władze, oprócz dotychczasowej drogi rozwoju, zakładają również rozwój poprzez fuzje i przejęcia, co daje możliwość osiągnięcia założonych celów w znacznie krótszym czasie i jest tańsze - mniej bowiem kosztuje przejęcie instalacji (wytwórni, zakładu itp.) niż wybudowanie nowej. Projekt strategii firmy został już złożony do rady nadzorczej.

Podczas ostatniego posiedzenia rada nadzorcza zatwierdziła nowy regulamin organizacyjny ZAP? Jakie elementy zostały w nim wprowadzone?

- Gotowy jest już ogólny schemat, natomiast w dalszej kolejności opracowywane będą szczegółowe regulaminy dla każdego pionu. Jednak wprowadzanych zmian pracownicy właściwie nie odczują. Jedną z większych będzie jedynie likwidacja pionu handlowego. Ponadto pion produkcyjny podzielony zostanie na dwie dywizje: agro i chemiczną, które oprócz produkcji, będą się zajmować również handlem - czyli będą odpowiedzialne za generowany wynik finansowy i w związku z tym powinno im zależeć, by wyprodukować jak najtaniej, a jednocześnie - by jak najlepiej sprzedać swój produkt.

Czy pracownicy dotychczasowego pionu handlowego zmienią miejsce swojej pracy?

- Jedynie organizacyjnie, gdyż będą teraz podlegać dyrektorom dywizji.

W jaki sposób wyłonieni zostaną dyrektorzy dywizji?

- Moim zdaniem powinni zostać wyłonieni w drodze postępowania konkursowego.

Czy Pana zdaniem na wszystkie stanowiska w firmie powinny być organizowane konkursy?

- Tak. W zależności od obsadzanego stanowiska konkurs
powinien odbywać się na odpowiednim poziomie organizacyjnym, np. na mistrza - wewnątrz wydziału, na kierownika wydziału - w centrum produkcyjnym itd... W konkursach na wyższe stanowiska mogliby brać udział także kandydaci z zewnątrz.

Stanowiska dyrektora dywizji nie ma w taryfikatorze. Jakie będą więc wynagrodzenia osób na tych stanowiskach?

- Takie jak u dyrektorów pionu - będą przecież funkcjonowały dwa piony: agro i chemiczny.

Czy te wynagrodzenia będą na wystarczającym poziomie, biorąc pod uwagę chociażby fakt realizacji nowej strategii?

- Niestety mogą okazać się zbyt niskie. Mówię to, mając na myśli niedawny konkurs na dyrektora finansowego, w którym mieliśmy świetnego kandydata spoza naszej firmy, który jednak nie przyjął naszych warunków finansowych. Ta sytuacja pokazała, że w taryfikatorze niektóre stanowiska są źle wywartościowane.

Jaka więc powinna być średnia płaca w firmie, żeby przy obecnym taryfikatorze, pensje były na tyle atrakcyjne, by pracą w naszej firmie, zainteresować dobrych fachowców?

- Trudno powiedzieć. Myślę jednak, że powinna być przynajmniej dwa razy wyższa niż obecnie.

W jaki sposób Zakłady Azotowe „Puławy” mogłyby dojść do średniej płacy na takim poziomie, jak Pan wspomniał?

- Oczywiście zwiększając przychody i ograniczając koszty. Nie jest to jednak proste, gdyż na dzień dzisiejszy, przy obecnym stanie organizacyjnym, nie jesteśmy w stanie zwiększyć przychodów. Z kosztami też będzie trudno, ponieważ wciąż rosną ceny gazu, węgla, energii elektrycznej. Jedynym rozwiązaniem są więc inwestycje a to właśnie przewiduje nowa strategia firmy. Tak więc na urealnienie średniej płacy trzeba jeszcze poczekać. Pewne sprawy nie wymagają jednak nakładów finansowych - mam tu na myśli np. zmianę miejsca pracy przez pracowników wewnątrz firmy.

Kiedy wszyscy chętni uzyskają zgodę na przeniesienie?

- Nie jest to takie proste, ponieważ jeżeli byśmy pozwolili
wszystkim chętnym zmienić miejsce pracy, powstały by „dziury”, a niektóre komórki wręcz przestałyby funkcjonować.

Na przykład które?

- Te, w których zarobki są niższe - chociażby straż
przemysłowa, w której spora część pracowników jest zainteresowana przejściem na produkcję.

Dziękuję za rozmowę. (M.)
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Nawigacja
· Strona Główna
· Artykuły
· Nowinki
· FORUM
· Linki
· GALERIA
· Facebook
· Wypłata udziałów Chemia-Puławy
· Szukaj
· Kontakt
· CHLEWIK
Reklama
OZZZPRC

ZZPRC KWB

TKKF

Przyjazna Łapa

Facebook FZZ

UKS Badminton Puławy

Statystyki reklamowe
Jesteśmy zrzeszeni
SPAM STOP
Wygenerowano w sekund: 0.09 30,796,589 unikalnych wizyt