05.03.2024 07:26
Ordery dla Kwiatkowskiego

RADA MIASTA PUŁAWY

na ręce
Przewodniczącego Rady Miasta Puławy
Lucjana TomaszewskiegoPragniemy poinformować Wysoką Radę o naszym głębokim zażenowaniu, spowodowanym faktem przyznania Medalu „Zasłużony dla Puław” byłemu prezesowi zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Zygmuntowi Kwiatkowskiemu. Sądzimy, iż decyzja ta mogła zostać podjęta w oparciu o wizerunek Z. Kwiatkowskiego sztucznie przez niego samego stworzony, nieodpowiadający prawdziwemu obrazowi tego człowieka. Dlatego też pragniemy poinformować Wysoką Radę o kilku istotnych faktach, rzucających prawdziwe światło na działalność byłego prezesa w naszej firmie oraz na intencje, jakimi się kierował.


Zygmunt Kwiatkowski rozpoczął swoją działalność w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. w 2002 r. jako przewodniczący Rady Nadzorczej, w której znalazł się w wyniku funkcjonowania koleżeńskiego układu, związanego z przynależnością do Stowarzyszenia „Ordynacka”. W lipcu 2002 r. przeprowadził „przewrót pałacowy” m.in. fałszując uchwałę Rady Nadzorczej i dzięki temu został prezesem zarządu ZAP. Jedną z pierwszych jego decyzji jako prezesa „”Azotów” było wypowiedzenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ZAP. W atmosferze niepewności, jaka wówczas zapanowała, „wygnał” z firmy ponad 400 osób na świadczenie przedemerytalne. Ponadto oddał prywatnej firmie kontrolę nad spółką utworzoną na bazie Zakładu Transportu Kolejowego za cenę domu pod Warszawą! Zresztą pieniędzy z tej transakcji Zakłady Azotowe nigdy nie widziały. A Zakład Transportu Kolejowego przewozi prawie 3 miliony ton towarów rocznie... Był wielkim orędownikiem prywatyzacji Zakładów Azotowych w wyniku tzw. konsolidacji produktowej, która miała polegać de facto na podzieleniu firmy i jej wysprzedawaniu po kawałku. Tylko zdecydowana postawa załogi, wspieranej przez mieszkańców i władze miasta, uchroniła przed zniszczeniem przedsiębiorstwo, z którego wielu z nas żyje. Jesienią 2004 r. Z. Kwiatkowski „wsławił się” ingerencją w wybory przedstawicieli załogi do Rady Nadzorczej zakładów – tak chamskiej i brutalnej propagandy, jaka wówczas miała miejsce w zakładach, nigdy wcześniej nie było. Ponadto w okresie swoich ponad 3,5-letnich „rządów” obniżył średnią płacę w ZAP z 3150 zł do 2600 zł, powodując tym samym spadek stopy życiowej znacznej części mieszkańców naszego miasta.

Zygmunt Kwiatkowski wprowadził w Zakładach Azotowych „Puławy” terror, nepotyzm i donosicielstwo. Spowodowało to stały i otwarty konflikt z załogą przedsiębiorstwa. Podkreślić należy, że był to konflikt wartości - załoga walczyła o swoją godność. Dzisiaj przedsięwzięcia z okresu zarządzania zakładami przez Z. Kwiatkowskiego są przedmiotem badania przez firmę audytorską w trybie dochodzeniowo-śledczym. Dużą aktywność w tym temacie przejawiają również organa państwa odpowiedzialne za praworządność i bezpieczeństwo. Ponadto przed sądem powszechnym toczy się sprawa o złamanie przez byłego prezesa ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.


Powyżej wskazaliśmy tylko na niektóre z „osiągnięć” Zygmunta Kwiatkowskiego. Wszystkich wymienić nie sposób, ponieważ dokumentacja zgromadzona na ten temat w biurach związkowych zajmuje wiele teczek.

Wnosimy więc o ponowne rozpatrzenie przez Wysoką Radę sprawy przyznania Zygmuntowi Kwiatkowskiemu Medalu „Zasłużony dla Puław”.

za zarząd ZZPRC podpisali: Sławomir Wręga i Marek Goldsztejn
Komentarze
#1 | bosman dnia 30.05.2006 14:10:13
Jak ludzie mają stosować właściwe standardy i mieć szacunek dla władzy, kiedy taki przykład idzie z góry? ŻENADA!!! Angry
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Nawigacja
· Strona Główna
· Artykuły
· Nowinki
· FORUM
· Linki
· GALERIA
· Facebook
· Wypłata udziałów Chemia-Puławy
· Szukaj
· Kontakt
· CHLEWIK
Reklama
OZZZPRC

ZZPRC KWB

TKKF

Przyjazna Łapa

Facebook FZZ

UKS Badminton Puławy

Statystyki reklamowe
Jesteśmy zrzeszeni
SPAM STOP
Wygenerowano w sekund: 0.17 30,177,733 unikalnych wizyt