15.06.2024 22:49
Artykuły: NADCHODZĄ ZMIANY - 11.2006
DYWIDENDA
16 listopada br. odbyło się Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy ZAP. Zostały na nim przegłosowane uchwały dotyczące m.in. podziału zysku ZAP za ostatni rok obrachunkowy. Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie przygotował Zarząd naszej firmy.

 


 

 

 
 


LIST DO PREMIERA
„W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Polsce były przedkładane dwa wielkie plany polityczne i odnoszące się do sposobu organizowania życia społecznego - plan liberalny i plan Polski solidarnej. W wyborach  2005 roku wyraźne zwycięstwo, licząc poparcie dla różnych partii, odniósł plan Polski solidarnej. Jeżeli układ sił w obecnym parlamencie, mimo wszystko, nie pozwoli na jego realizację - będziecie Państwo musieli dokonać wyboru po raz kolejny.

Jestem przekonany, wierzę głęboko, że będzie to ponownie wybór Polski solidarnej.”
 
Jarosław Kaczyński
  Premier Rządu RP
 


MIĘDZYZAKŁADOWY KOMITET PROTESTACYJNY
W związku z bezprawnym pozbawieniem akcjonariuszy Z.A. „Puławy” – w tym emerytów i rencistów – należnej im dywidendy za rok obrotowy 2005/2006, wszystkie cztery działające w Spółce związki zawodowe, dnia 20 listopada 2006 powołały wspólną reprezentację związkową pod nazwą „Międzyzakładowy Komitet Protestacyjny”.NOWY REGULAMIN ORGANIZACYJNY
W cieniu wyboru nowego Zarządu pozostała niemniej bardzo ważna sprawa, którą chciałbym czytelnikom przybliżyć. A mianowicie w dniu 6 listopada Rada Nadzorcza przyjęła ostateczną wersję „Ogólnego Regulaminu Organizacyjnego”.


Poparcie dla protestu
Wszystkich mieszkańców Puław i okolic zachęcamy do wyrażania swoich opinii na temat pozbawienia dywidendy z akcji pracowników i byłych pracowników ZAP w formie listów, faksów i telefonów oraz korespondencji elektronicznej na adresy: Premiera Rządu, Ministra Skarbu Państwa i posłów puławskich.SYLWETKI CZŁONKOW ZARZĄDU
19 listopada Rada Nadzorcza, obradująca tuż przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, zdecydowała się na zmianę prezesa Zakładów Azotowych. Funkcję tę objął Krzysztof Lewicki, zaś jedynym kontrkandydatem była dotychczasowa prezes pani Małgorzata Iwanejko. Przypomnijmy – na początku października RN ogłosiła konkurs na prezesa, tłumacząc to koniecznością uporządkowania kadencji całego kierownictwa. Konieczność ujednolicenia kadencji okazała się jednak tylko pretekstem, gdyż kadencje członków zarządu nie były zbieżne już od kilku lat, zaś kadencja byłej już pani prezes powinna była potrwać jeszcze ponad dwa lata. Jest to w rzeczywistości zmiana polityczna – w trakcie obrad poszczególni członkowie rady byli kilkakrotnie wzywani na konsultacje przez wiceministra Skarbu Państwa Pawła Szałamachę. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji, kończącej się dnia 16 listopada 2009 r. zostali powołani: Krzysztof Lewicki, któremu została powierzona funkcja Prezesa Zarządu, Lech Kliza, Lech Bernard Schimmelpfennig, Stanisław Karczewski oraz wybrany przez pracowników Spółki Mieczysław Wiejak.

 

 

 

Nawigacja
· Strona Główna
· Artykuły
· Nowinki
· FORUM
· Linki
· GALERIA
· Facebook
· Wypłata udziałów Chemia-Puławy
· Szukaj
· Kontakt
· CHLEWIK
Reklama
OZZZPRC

ZZPRC KWB

TKKF

Przyjazna Łapa

Facebook FZZ

UKS Badminton Puławy

Statystyki reklamowe
Jesteśmy zrzeszeni
SPAM STOP
Wygenerowano w sekund: 0.06 30,798,065 unikalnych wizyt