26,267,857 unikalnych wizyt
BHP

Rekomendacje Komisji BHP z dzisiejszego posiedzenia:

 1. Utrzymanie wydawania bonów na posiłki profilaktyczne rekompensujące wydatek energetyczny dla uprawnionych stanowisk pracy.
 2. Podniesienie wartości bonów do wysokości 15 zł.
 3. Podpisanie umów na akceptację bonów z punktami gastronomicznymi, działającymi na terenie ZAP.
 4. Rozpoznanie rynku mające na celu wprowadzenie kart elektronicznych, przedpłaconych, które zastąpią wydawane bony papierowe. Karty te mogą pozwolić na realizacje bonów także w sklepach „na mieście”.
 5. Wypracowanie systemu waloryzacji wartości bonu w oparciu o odniesienie do np. płacy minimalnej w sektorze przedsiębiorstw lub średniej płacy w ZAP.
 6. Przeprowadzenie testów ręczników, które wreszcie spełniałyby oczekiwanie pracowników.

 

KOMISJA BHP                                                                                                             Puławy, 10.12.2021 r.

 

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

w dniu 09.12.2021 r.

Na posiedzeniu Komisja przeanalizowała i rozpatrzyła poniższe sprawy:

 1. Zaopiniowanie propozycji Pana Prezesa Jacka Janiszka oraz Kierownika Działu BHP - Pana Marcina Koprona, dotyczącej zwiększenia wartości i sposobu zapewnienia posiłków profilaktycznych dla pracowników Spółki. (Posiłki za kwotę 10 zł dostarczane na miejsce pracy w formie indywidualnie zapakowanego dania gorącego, spełniającego wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.1996.60.279 Zmiana:Dz.U.2019.1160§1).)
 2. Akceptacja zaktualizowanych tabel norm wyposażenia bhp.
 3. Sprawy wniesione:

a)     Przedstawiciel ZZIT przekazała uwagi zgłoszone przez pracowników dotyczące smaku napojów dostarczanych przez STO-ZAP. Zawnioskowała do przewodniczącego o sprawdzenie możliwości zamawiania przez przełożonych wody butelkowanej typu Cisowianka, zamiast napojów w szklanych butelkach typu woda mineralna i napoje słodkie kolorowe typu oranżada, które zamawiane są aktualnie. Czy obowiązująca umowa przewiduje taką możliwość?

b)     Wiceprzewodniczący - ZSIP zapytał o stan procesu wyboru ręczników, Przedstawiciel Pionu Zakupów poprosił o uzgodnienie osób testujących oraz określenia kluczowych parametrów dla zamawianych do przetestowania ręczników.

c)     Przedstawiciel ZZPRC zapytał, co się dzieje z kurtkami przejściowymi typu softshell dla laborantek.

d)     Przedstawiciel ZZPRC zapytał, co w sprawie zmiany mydła w płynie.

e)     Przedstawiciel MZZ „Solidność” poinformował o zaprzestaniu działalności Związku Zawodowego Pracujących w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z mocy samego prawa, ponieważ nie złożył on co półrocznej informacji w ZAP, według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. Dlatego poprosił o liczenie głosu jeden raz podczas głosowań nad opiniami Komisji BHP. Dodał, że w ostatnich dniach Związek Zakładowy Pracujących został wykreślony z rejestru z powodu przyłączenia do Międzyzakładowego Związku Zawodowego "Solidność". Na dzień posiedzenia to postanowienie jest jeszcze nieprawomocne, wywrze skutki prawne z dniem uprawomocnienia się, w najbliższych dniach.

Ustalenia z posiedzenia Komisji do ww. pkt.:

Ad.1.  Przewodniczący omówił wymagania prawne dotyczące zapewnienia posiłków profilaktycznych oraz przedstawił szczegóły propozycji dostarczania gotowych posiłków na stanowiska pracy na przykładzie oferty przygotowanej przez STO-ZAP Sp. z o.o. Przedyskutowano wątpliwości i opinie zebrane przez członków Komisji BHP wśród pracowników. Członkowie Komisji w drodze głosowania negatywnie zaopiniowali przedstawioną propozycję (uprawnionych do głosowania 16 osób, 3 głosy „Za”, 11 głosów „Przeciw”, 2 osoby wstrzymały się od głosu) – szczegółowy raport z głosowania w załączniku nr 2 do protokołu.

Głównymi argumentami „przeciw” dostarczaniu gotowych posiłków są spodziewane trudności z weryfikacją zapotrzebowania – obawy, że część z posiłków by się zmarnowała w przypadkach nieplanowanych nieobecności pracowników, a także duża ilość odpadów z opakowań.

Przedstawiciele reprezentujący głównie stronę społeczną rekomendują:

- utrzymanie wydawania bonów na posiłki profilaktyczne,

- zwiększenie wartości bonu,

- podpisanie umów na realizację bonów w puntach gastronomicznych innych podmiotów działających na terenie Spółki,

 - rozpoczęcie działań w sprawie rozpoznania rynku celem wprowadzenia elektronicznych kart przedpłaconych zamiast bonów papierowych.

Przedstawiciel ZZPRC zaproponował rozważenie powiązania wartości bonu np. z minimalnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw, średnią płacą w GAZAP S.A. lub innym wskaźnikiem ekonomicznym, aby wyeliminować w przyszłości rozważania nt. waloryzacji wartości bonu.

Na podstawie własnych doświadczeń podczas zakupów posiłków w bufecie spółki STO-ZAP stwierdził, że przy obecnych cenach, wartość bonu powinna wynosić 15 zł. Z uwagi na odrębne zdanie części Członków komisji BHP reprezentujących stronę pracodawcy, propozycję poddano pod głosowanie członków Komisji BHP. Wszyscy przedstawiciele reprezentujący stronę społeczną w Komisji BHP - 8 osób - zagłosowało „Za” podniesieniem wartości bonu do kwoty 15 zł; Z przedstawicieli pracodawcy 2 osoby zagłosowały „Przeciw”, 6 osób wstrzymało się od głosu.

W związku z wynikiem głosowania Komisja pozytywnie opiniuje propozycję zwiększenia wartości bonu na posiłek profilaktyczny do kwoty 15 zł. Szczegółowy raport z głosowania w załączniku nr 3 do protokołu.

Ad.2. Po omówieniu proponowanych zmian w przesłanych tabelach norm wyposażenia bhp członkowie Komisji zaakceptowali zaktualizowane tabele dla pracowników PPA3, C, HL1, HL2.

Ad.3. Omówiono sprawy wniesione:

a)     Wiceprzewodniczący – ZSIP poinformował o swojej interwencji w sprawie jakości napojów u Pani Prezes STO-ZAP Sp. z o.o. Przedstawiciel Pionu Zakupów poinformował o wyłonieniu STO-ZAP jako dostawcy napojów profilaktycznych w drodze przetargu, który się odbył w ubiegłym roku. Przewodniczący sprawdzi temat umów na dostawy napojów i ewentualne możliwości wyboru napojów innych producentów i wody butelkowanej typu Cisowianka, przez przełożonych zamawiających napoje dla podległych pracowników.

b)     Na posiedzeniu uaktualniono skład zespołu testującego ręczniki: Katarzyna Głuszyńska-Wiak, Adam Duda, Marek Goldsztejn, Paweł Radko. Wymagania to skład – bawełna czysta 100 %, gramatura co najmniej 600 g/m2, wymiary140 x 70 cm. - po 1 szt. z każdego wzoru produktu dla każdego testującego. Ustalono, że testy będą trwały 1,5 miesiąca od otrzymania ręczników. Zespół ustali kryteria oceny i przedstawi Członkom Komisji BHP opinie nt. testowanych produktów.

c)     Przedstawiciel Pionu zakupów poinformował, że kurtki typu softshell dla laborantek, są kupowane zgodnie z zamówieniami. Przewodniczący potwierdził, że model kurtki typu softshell został wybrany w testach, umieszczony w katalogu wyposażenia bhp dopuszczonego do stosowania na terenie Spółki, a tabele norm dla laboratoriów zaktualizowano.

d)     Przedstawiciel pionu zakupów potwierdził, że wybrane mydło w płynie marki Palmolive 300 ml w opakowaniu z pompką będzie dostępne od nowego roku.

e)     W związku z informacją przekazaną przez Pana Bartłomieja Tarkowskiego konieczne jest wprowadzenie zmian w składzie Komisji BHP określonym w Poleceniu Służbowym Nr 15 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki:

 1. Lista obecnych na posiedzeniu Komisji BHP.
 2. Opinia członków Komisji BHP z dnia 09.12.2021 r. dotycząca propozycji zwiększenia wartości i sposobu zapewnienia posiłków profilaktycznych dla pracowników Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Propozycja : Posiłki za kwotę 10 zł dostarczane na miejsce pracy w formie indywidualnie zapakowanego dania gorącego, spełniającego wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.1996.60.279 Zmiana:Dz.U.2019.1160§1).
 3. Opinia członków Komisji BHP dotycząca podniesienia wartości bonu na posiłek profilaktyczny do kwoty 15 zł.

Członkowie Komisji BHP:

 1.  

Przewodniczący Komisji BHP

Marcin Kopron

 

 1.  

Wiceprzewodniczący Komisji BHP (ZSIP)

Adam Duda

 

 1.  

Sekretarz – przedstawiciel Działu BHP

Mirosław Jankowski

 

Mariusz Cieniuszek

 

 1.  

Przedstawiciel Pionu Energetycznego

Wojciech Wójtowicz

 

 1.  

Przedstawiciel Pionu Produkcji

Andrzej Górecki

 

 1.  

Przedstawiciel Pionu Personalnego

Joanna

Gawęda-Chołuj

 

 1.  

Przedstawiciel Pionu Korporacyjnego

Łukasz Gąbka

 

 1.  

Przedstawiciel Pionu Inwestycji

Grzegorz Frycz

 

Krzysztof Bachan

 

 1.  

Przedstawiciel Pionu Handlowego

Piotr Ciupa

 

 1.  

Przedstawiciel Pionu Zakupów

Maciej

Teodorowicz-Mańko

 

 1.  

Lekarz medycyny pracy z ZOZ „Medical” Sp. z o.o.

nieobecny

 

 1.  

Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

Jarosław Król /Michał Świderski/

 

 1.  

Przedstawiciel MZZPZAP

Paweł Radko

 

 1.  

Przedstawiciel ZZPRC

Marek Goldsztejn

 

 1.  

Przedstawiciel ZZIT

Katarzyna

Głuszyńska -Wiak

 

 1.  

Przedstawiciel ZZ „KADRA- AZOTY”

Jacek Cebulski

 

 1.  

Przedstawiciel SZZ „Puławy”

Artur Salasa

 

 1.  

Przedstawiciel MZZ „Jedność – Puławy”

nieobecny

 

 1.  

Przedstawiciel MZZ „Solidność”

Bartłomiej Tarkowski

 

 1.  

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracujących

---------------------------

------------------------------------------------

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji BHP
 2. K,
 3. a/a

 

Komentarze
#1 | Aparatowy123 dnia 09.12.2021 17:57:48
3 punkt jest najważniejszy, nic tak dobrze nie reguluje rynku jak konkurencja.
#2 | j-23 dnia 10.12.2021 14:13:08
Ile jest obcych punktów?
#3 | Elektroda dnia 10.12.2021 15:46:51
Dla mnie idealnie. Zastanawiają mnie te karty przedpłacone(chyba już jakiś czas temu się do tego przymierzali ale wszystko wstrzymali) i koszta takiej możliwości.
#4 | Marek-ZZPRC dnia 13.12.2021 20:16:19
Punktów jest kilka ale nie wiadomo czy wszystkie będą zainteresowane obsługą naszych bonów lub kart.

Aby się dowiedzieć ile kosztuje system kart trzeba rozeznać rynek a następnie być może przeprowadzić akcję ofertową.
#5 | Gazowiec dnia 13.12.2021 20:27:31
Wszystko pięknie ale mija kolejny miesiąc zimowy a my dalej kartki mamy za 8,50....wiec kiedy będą jakieś decyzje akceptujące to czy inne propozycje.
#6 | Marek-ZZPRC dnia 13.12.2021 22:19:22
Zobaczymy czy zarząd zareaguje na rekomendację Komisji.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Nowinki
FORUM
Linki
GALERIA
Facebook
Wypłata udziałów Chemia-Puławy
Szukaj
Kontakt
CHLEWIK
Współpraca
OZZZPRC

Petrobaltic

ZZPRC KWB

TKKF

Medical

Przyjazna Łapa

.

Spółki pracownicze

mateokajaki

Facebook FZZ

Statystyki reklamowe
Jesteśmy zrzeszeni
SPAM STOP
Ankieta
Czy ZZPRC ma podpisać Porozumienia z 5.11.2021 oraz 29.10.2021?

Tak
Tak
44% [29 głosów]

Nie
Nie
56% [37 głosów]

Ogółem głosów: 66
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 05.11.2021 13:55

Archiwum ankiet
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

iskra
22.01.2022 00:22
Kilka lat trwało dotarcie do tajnej "Umowy konsolidacyjnej".Ty
m razem jest inaczej.Stąd jawne publiczne imienne wystąpienie przeciw.

Radek
21.01.2022 20:58
Wszystko co tajne to wiadomo jakie....jakby mieli się czym chwalić to nic by nie utajniali...

zakladziak
21.01.2022 20:58
Pan Sliwa z Pania Kowalik zaslonia sie pewnie tajemnica spolki

Zmianowiec
21.01.2022 20:56
Dlaczego strategia firmy jest tak tajna, że nawet pracownicy nie mają do niej dostępu? Nie pojmuję tego totalnie

Radek
21.01.2022 20:51
Nie czmychnąłem, jestem. Mnie też zależy na tym, żeby Zakłady Azotowe w Puławach nadal istniały.

blokowany
21.01.2022 20:17
Jednak w Tworka*kwiatek*est
internet Hejka

zakladziak
21.01.2022 20:08
I chcialbym teraz zobaczyc teraz stamowisko przedstawicieli z rady nadzorczej czy nadal im jest dobrze.... Zapewne im tak

j-23
21.01.2022 20:04
CO RADKU znowu czmychnąłeś. Dzięki.

zakladziak
21.01.2022 19:59
Jezeli te jakies 400 stron jest mega tajne to skad wiecie ze to jest zapisane akurat na tych stronach?

j-23
21.01.2022 19:57
Dlatego po raz któryś z kolei proszę . PANOWIE wodzowi związkowi .Dogadajcie się.