25.05.2024 15:09
Artykuły: NADCHODZĄ ZMIANY - 07.2007
„CIECHOWIACY”
"Wolę CIECH niż jakiegoś prezesa Lewickiego" – to słowa wypowiedziane przez Andrzeja Jacynę, podczas jednego ze spotkań z zarządem naszych zakładów. Autor tego jakże ciekawego stwierdzenia jest także jednym z sygnatariuszy pisma wystosowanego do Ministra Skarbu Państwa. Ponieważ pismo to zostało podpisane przez wąską grupę ludzi, wypowiadającą się w imieniu pracowników i akcjonariuszy, jak również z uwagi na fakt, że nie ujawniono jego treści, my pozwalamy sobie zaprezentować je w całości.


Dlaczego odszedłem z Rady Nadzorczej ZAP?
Chcę wyjaśnić przyczyny mojej rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” SA. 23 lipca br. w Warszawie spotkała się rada nadzorcza na kolejnym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego porządek obrad miał być rozszerzony o punkt: Zmiany w składzie zarządu. Jak się okazało, wniosek o odwołanie prezesa zarządu złożył do rady wiceminister Paweł Szałamacha, motywując go utratą zaufania do prezesa, w związku z podjęciem informacji objętej tajemnicą prawną.


Komu przeszkadzał Lewicki?
Okres prezesury Zygmunta Kwiatkowskiego przez wielu z nas pracowników oceniany był generalnie jako niezbyt udany dla firmy. Mimo osiągania niezłych wyników finansowych i debiutu giełdowego był to czas, który przyniósł naszym zakładom i ich pracownikom wypowiedzenie układu zbiorowego pracy, wyprzedaż spółek córek, wyodrębnienie ze struktury ZAP obszaru transportu kolejowego, a także stagnację w programach inwestycyjnych.PIĘCIOBRYGADÓWKA
Z dniem 20 lipca 2007 roku w Zakładach Azotowych „Puławy” SA system trzyzmianowej czterobrygadowej organizacji pracy przeszedł do historii. Został on zastąpiony pięciobrygadową organizacją pracy. Dziś nie ma już potrzeby, by kogokolwiek przekonywać do takiego rozwiązania w zakresie pracy zmianowej, dlatego przypomnę tylko krótki rys historyczny wprowadzania „pięciobrygadówki” w naszej firmie.


Pismo do Ministra Skarbu Państwa Wojciecha Jasińskiego
Szanowny Panie Ministrze,
jesteśmy głęboko zaniepokojeni ostatnimi działaniami przedstawicieli MSP wobec Zakładów Azotowych „Puławy” SA, które noszą znamiona naruszenia obowiązującego prawa.
Są to:
• Niezrozumiały wniosek Pana Ministra P. Szałamachy o odwołanie Prezesa Zarządu ZAP bez konkretnego, merytorycznego uzasadnienia.
• Złamanie prawa przez przedstawiciela MSP w trakcie NWZA, polegające na powrocie do punktu obrad, który został zrealizowany i zamknięty na poprzednim posiedzeniu oraz wybór niezależnego członka Rady Nadzorczej na miejsce przysługujące przedstawicielom Załogi Zakładów Azotowych „Puławy” SA, co jest niezgodne z ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, w myśl której w składzie rady nadzorczej winno być 2/5 przedstawicieli załogi.


TKM wkroczył do Puław!
Sławomir Kamiński, starosta puławski, zapewne pod wpływem poseł Małgorzaty Sadurskiej, przeprowadził krucjatę przeciwko Powiatowemu Urzędowi Pracy w Puławach i 15 czerwca 2007 r. zwolnił z pracy dyscyplinarnie (na mocy art. 52 kodeksu pracy) dyrektora Andrzeja Gawędę, a także zawiesił w wykonywaniu obowiązków pracowniczych jego zastępcę Zbigniewa Przybysia, radcę prawnego Martę Nowakowską oraz kierownika Wydziału Promocji Zatrudnienia Małgorzatę Włoch-Kamolę.


Z doniesien prasowych (bez komentarza)...
Dynamiczny rozwój CIECh SA, możliwe kolejne akwizycje


CIECh SA dzięki realizacji swych celów inwestycyjnych stał się jednym z liderów całej branży chemicznej w Polsce – powiedział Wojciech Jasiński, Minister Skarbu Państwa podczas konferencji prasowej, która odbyła się 1 grudnia 2006 r. w siedzibie CIECh SA w Warszawie.

Nawigacja
· Strona Główna
· Artykuły
· Nowinki
· FORUM
· Linki
· GALERIA
· Facebook
· Wypłata udziałów Chemia-Puławy
· Szukaj
· Kontakt
· CHLEWIK
Reklama
OZZZPRC

ZZPRC KWB

TKKF

Przyjazna Łapa

Facebook FZZ

UKS Badminton Puławy

Statystyki reklamowe
Jesteśmy zrzeszeni
SPAM STOP
Wygenerowano w sekund: 0.10 30,465,589 unikalnych wizyt