25.05.2024 17:01
Artykuły: NADCHODZĄ ZMIANY - 03.2007
„Przewrót pałacowy” w MO ZZIT
9 lutego br. odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, działającej przy Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. Podczas tego spotkania z funkcji odwołany został przewodniczący tej organizacji związkowej Rafał Nowak, a także większość członków zarządu.


Dodatek wyrównawczy do renty
Była pracownica wygrała z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. proces sądowy o przyznanie dodatku wyrównawczego do renty chorobowej oraz o  wypłatę dodatku za trzy lata wstecz, wraz z należnymi odsetkami.


Jak zostać kapitalistą?
Inwestując w programie społecznym NASZA PRZYSZŁOŚĆ. Partnerami programu społecznego NASZA PRZYSZŁOŚĆ są: Forum Związków Zawodowych oraz PROVIDA Sp. z o.o.


Miesięcznik Nasze Forum
W marcu ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Nasze Forum”, wydawanego przez Forum Związków Zawodowych. Redakcja tej gazety znajduje się w Puławach. Przy jej tworzeniu pracują osoby zaangażowane w wydawanie biuletynu „Nadchodzą Zmiany” i pisma OZZZPRC „Zmiany”.


MLEKOWE
Podsumowanie prac zespołu administracyjno-związkowego ds. negocjacji umowy grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym.


NOWA STRATEGIA, NOWA JAKOŚĆ ?
Minęło jużł roku Pana pracy w zarządzie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w ramach drugiej kadencji. W tym czasie zmienił się m.in. zard firmy, odeszli z niego Małgorzata Iwanejko i Marcin Buczkowski; wszyscy obecni członkowie władz, poza Panem, to osoby nowe. Czy w związku z tym zmieniła się też koncepcja funkcjonowania naszej spółki?Pięciobrygadowa organizacja pracy w ZAP
Zgodnie z porozumieniem konczącym spór zbiorowy kolejne wydziały w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. wdrażają nowy system czasu pracy w ruchu ciągłym.


Pracownik to też człowiek!
19 grudnia 2006 r. dwie organizacje związkowe, tj. MO ZZIT i ZZPRC, przekazały do zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. pismo dotyczące sytuacji pracowników starających się o przeniesienie, „wypożyczonych” oraz zatrudnionych na umowę zlecenie. Przypomnę, że NSZZ „Solidarność” i ZZP ZAP nie podpisały tego dokumentu (jego treść zamieściliśmy w grudniowym wydaniu biuletynu „Nadchodzą Zmiany”).


Rusza nowa struktura.
26 marca odbyło się spotkanie zarządu Zakładów Azotowych „Puławy" S.A. z kadrą kierowniczą naszej firmy, podczas którego przedstawione zostały oczekiwania wobec tej kadry. Zdefiniowana została również rola, jaką ma ona odegrać w realizacji celów przedsiębiorstwa w najbliższych latach. Ponadto prezes Krzysztof Lewicki przedstawił osoby nominowane na funkcje dyrektorów operacyjnych w poszczególnych obszarach.


WAŻNE POROZUMIENIE
19 marca br. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Zarządem Zakładów Azotowych „Puławy” a zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie:
I. zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w bieżącym roku,
II. wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na przyszły rok obrotowy.


Wybory w lubelskim ZW FZZ
2 marca 2007 r. odbyło się zebranie Zarządu Wojewódzkiego FZZ w Lublinie, podczas którego wybrano przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz członków prezydium.
Nawigacja
· Strona Główna
· Artykuły
· Nowinki
· FORUM
· Linki
· GALERIA
· Facebook
· Wypłata udziałów Chemia-Puławy
· Szukaj
· Kontakt
· CHLEWIK
Reklama
OZZZPRC

ZZPRC KWB

TKKF

Przyjazna Łapa

Facebook FZZ

UKS Badminton Puławy

Statystyki reklamowe
Jesteśmy zrzeszeni
SPAM STOP
Wygenerowano w sekund: 0.10 30,465,955 unikalnych wizyt