25.05.2024 17:15
Artykuły: NADCHODZĄ ZMIANY - 07.2006
BĘDZIE REFERENDUM STRAJKOWE
29 czerwca odbyło się posiedzenie poszerzonego zarządu ZZPRC. Zaproszenie do udziału w nim przyjęli Małgorzata Iwanejko - prezes zarządu ZAP, a także Marcin Buczkowski i Mieczysław Wiejak - członkowie zarządu. Obecny był również Piotr Gawron - szef Biura Personalnego. Rozmawiano m.in. o wdrożeniu 5 BOP.BRAK DECYZJI MINISTRA W SPRAWIE AKCJI
Na początku maja zarząd Zakładów Azotowych „Puławy” SA złożył w Ministerstwie Skarbu Państwa wszystkie dokumenty wymagane do uruchomienia przydziału akcji, tj. zamknięta została lista byłych i obecnych pracowników uprawnionych do odebrania akcji, a także wybranych zostało sześć osób, które w imieniu ministra skarbu państwa będą wydawały akcje (muszą one dostać od niego upoważnienie).


CO Z PODWYŻKAMI?
Negocjacje w sprawie podwyżek rozpoczęły się formalnie po spotkaniu związków zawodowych z zarządem naszej firmy w dniu 5 lipca. Propozycje przygotowane przez pracodawcę zaprezentował Piotr Gawron - szef Biura Personalnego. Jak to jest teraz w modzie, zrobił to za pomocą ... rzutnika, w związku z tym żadnych papierów do ręki nie dostaliśmy.

JESZCZE O ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE KONTROLI DOSTĘPU
W ostatnim numerze pisma „Nadchodzą Zmiany” pisaliśmy o naszym wystąpieniu do zarządu firmy, w którym domagamy się natychmiastowego wyłączenia elektronicznego systemu kontroli dostępu na bramach
wjazdowych do ZAP. Zwróciliśmy w nim uwagę na mankamenty tego systemu, powodujące duże utrudnienia przy kontroli osób wchodzących i wjeżdżających na teren zakładu.


Jeszcze raz o wprowadzeniu w życie nowego ZUZP
W związku z pojawiającymi się wciąż wątpliwościami co do sposobu wprowadzenia w życie zapisów nowego ZakładowegoUkładu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” SA, poniżej prezentuję stanowisko naszej organizacji związkowej w tej sprawie.
W ostatnim czasie w rozgłośni zakładowej opublikowana została wypowiedź przedstawiciela pracodawcy, który poinformował o przygotowywaniu przez pracodawcę porozumień zmieniających w związku z wprowadzeniem
nowego ZUZP.


KONKURSY CZY NEPOTYZM?
Podczas spotkania związków zawodowych z zarządem firmy podniesiona została kwestia procedury awansowania pracowników naszej firmy. Przedstawiciel ZZIT zapytał, kiedy przywrócone zostaną konkursy na poszczególne stanowiska. Odpowiedzi udzielił Marcin Buczkowski, członek zarządu ZAP. Sens jego wypowiedzi był mniej wiecej taki, że stanowiska kierownicze dzisiaj obsadzone są przez kompetentnych ludzi, najlepszych fachowców i jak na razie nie ma potrzeby ich zmieniać.


NIEPRAWDZIWE INFORMACJE W BIULETYNIE „SOLIDARNOŚCI”
W majowym numerze Biuletynu Informacyjnego NSZZ „Solidarność” zamieszczono artykuł zatytułowany „Grupa trzymająca  popiół”. Nie będę odnosił się do informacji tam zamieszczonych, dotyczących wywozu popiołów pochodzących z elektrociepłowni, bo trwa procedura wyjaśniania wszystkich okoliczności z tym związanych (procedura ta została wszczęta wcześniej, tj. przed ukazaniem się artykułu). Ja jednak odniosę się do jednego tylko wątku.


PO SPOTKANIU Z ZARZĄDEM FIRMY
2 czerwca br. odbyło się spotkanie organizacji związkowych działających w Zakładach Azotowych „Puławy” SA z zarządem firmy. Poruszano następujące tematy:
1. ustalenie harmonogramu spotkań zarządu firmy ze związkami zawodowymi,
2. harmonogram wdrożenia pięciobrygadowej organizacji pracy,
3. rozpoczęcie negocjacji w sprawie podwyżek,
4. usprawnienie i czasowe wyłączenie elektronicznego systemu kontroli dostępu,
5. wdrożenie zapisów ZUZP.


RADA PRACOWNIKÓW
Organizacje związkowe, działające w ZAP, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, dokonały powołania Rady Pracowników. W jej skład weszli:
Tadeusz Darczuk, Roman Góra, Dariusz Kępa, Dorota Kozak, Wiesław Olszak, Alicja Owczarz, Maria Rzeszut
i Zenon Stasiak


RAZEM CZY OSOBNO?
Jak wiadomo, działacze związkowi generalnie dzielą się na tych, którzy załatwiają pojawiające się sprawy oraz na tych, którzy działalność tych pierwszych komentują. Najwieksza grupa komentatorów działalności mojej i zwiazku, który reprezentuję, to sąsiedzi zza ściany, czyli działacze zakładowej NSZZ „Solidarność”.


WADLIWA OPINIA PRAWNA NIE USPRAWIEDLIWIA PREZESA
19 czerwca br. zapadł wyrok w sprawie naruszenia przez byłego prezesa zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” SA Zygmunta Kwiatkowskiego zapisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Sprawa ta swój początek miała w lutym 2003 r., kiedy to nasza organizacja związkowa weszła w spór zbiorowy
a Z. Kwiatkowski, ówczesny prezes ZAP, nie wykonał wynikających z tego faktu obowiązków określonych ustawą.


WYPACZONE ZASADY
Zakładowe organizacje związkowe zaprotestowały przeciwko łamaniu zapisów ZUZP w związku z uruchomieniem nagrody specjalnej dla pracowników ZAP, według zasad określonych w uchwale zarządu z dn. 26 czerwca 2006 r.


WYROK W SPRAWIE MANIFESTACJI
26 maja w Sądzie Rejonowym w Puławach II Wydział Karny zapadł wyrok w związku z organizacją ubiegłorocznej manifestacji przy biurze ZZPRC.


ZYGMUNT ZASŁUŻONY?
25 maja Rada Miasta Puławy podjęła uchwałę o nadaniu Medalu „Za zasługi dla Puław”. Jednym z wyróżnionych jest... były prezes Zakładów Azotowych „Puławy” SA Zygmunt Kwiatkowski. Nasza organizacja związkowa, nie godząc się na uznanie Z. Kwiatkowskiego zasłużonym dla Puław, wystosowała protest do przewodniczącego Rady Miasta Puławy. Treść pisma w tej sprawie publikujemy poniżej.

Nawigacja
· Strona Główna
· Artykuły
· Nowinki
· FORUM
· Linki
· GALERIA
· Facebook
· Wypłata udziałów Chemia-Puławy
· Szukaj
· Kontakt
· CHLEWIK
Reklama
OZZZPRC

ZZPRC KWB

TKKF

Przyjazna Łapa

Facebook FZZ

UKS Badminton Puławy

Statystyki reklamowe
Jesteśmy zrzeszeni
SPAM STOP
Wygenerowano w sekund: 0.10 30,465,991 unikalnych wizyt