25.05.2024 16:42
Artykuły: NADCHODZĄ ZMIANY - o8.2006
DLACZEGO TAK DŁUGO?
W poprzednim numerze informatora „Nadchodzą Zmiany”
zrelacjonowalismy pierwsze spotkanie dotyczące podwyżek.


„PIĘCIOBRYGADÓWKA”
Spór zbiorowy naszej organizacji związkowej z zarządem firmy w sprawie wdrożenia pięciobrygadowej organizacji pracy wszedł w kolejny etap. Podpisany został protokół rozbieżności kończący rokowania.


Porozumienie płacowe
POROZUMIENIE
z dnia 18 sierpnia 2006 roku zawarte pomiędzy:


Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A.,
reprezentowanymi przez Zarząd Spółki

a


Zakładowymi Organizacjami Związkowymi:

1. Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” ZA „Puławy” S.A.
2. Związkiem Zawodowym Pracowników ZA „Puławy” S.A.
3. Związkiem Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego ZA „Puławy” S.A.
4. Międzyzakładową Organizacją Inżynierów i Techników przy ZA „Puławy” S.A.


w sprawie: zasad naliczania i rozdysponowania środków na regulacje - podwyżki dla pracowników SpółkiZWIĄZEK MOBBEREM...
Specjalna komisja, powołana poleceniem służbowym z dnia 24 lutego 2006 r., rozpatrzyła skargę, złożoną przez Wacława Kozła – komendanta zakładowej straży pożarnej, na działania mobbingowe stosowane wobec niego przez Sławomira Wręgę, przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego oraz zarządu tego związku.


ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY DS. BRANŻY CHEMICZNEJ
7 sierpnia w Warszawie odbyło się – pierwsze po ponad rocznej przerwie – posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej.


ZUZP w Kolzapie
Od 24 maja br. w CTL Kolzap obowiązuje nowy zakładowy układ zbiorowy pracy. Wprowadzone zostały m.in. zmiany w zasadach wynagradzania
pracowników.


DODATEK DLA MASZYNISTÓW
W związku z uruchomieniem przez CTL Kolzap Sp. z o.o. przewozów po szlaku PLK, podczas spotkania w dniu 12 lipca 2006 r. strona związkowa i zarząd spółki zawarły porozumienie w sprawie dodatkowego wynagradzania
maszynistów z tytułu prowadzenia pociągów po szlaku PLK oraz wykonywania czynności rewidenta wagonów.


Pijani – równi i równiejsi
Jednym z najbardziej dramatycznych zdarzeń, jakie mogą spotkać człowieka, jest zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia, tj. dyscyplinarnie, za podjęcie pracy lub próbę wejścia na teren zakładu pracy pod wpływem alkoholu.


OŚWIADCZENIE POSŁA NA SEJM RP PANI MAŁGORZATY SADURSKIEJ
Szanowni Państwo

18 sierpnia 2006 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Puławskiego. Tematem przewodnim miała być, zgodnie z intencją wnioskodawców, merytoryczna debata nad kondycją puławskiego szpitala.


AZOT II NAJGORSZY?
30 czerwca br. pracownicy Azotu II skierowali do swojego kierownika pismo w sprawie wprowadznia "pięciobrygadówki". Treść w rozwinięciu.


Kiedy akcje?
Zakłady Azotowe „Puławy” SA zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartosciowych w październiku 2005 r. Chociaż od tamtego czasu minęło już 10 miesięcy, pracownicy nadal nie otrzymali swoich akcji. Mamy podstawy przypuszczać, że dzieje się tak w wyniku niekompetencji osoby odpowiedzialnej za ten obszar tj. szefa biura personalnego Piotra Gawrona.


NIKOLA
Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że Nikola Żybura, której 11 pazdziernika 2004 r. wszczepiono pierwszy implant słuchowy, rozwija się świetnie. Dziewczynka robi ogromne postępy w komunikowaniu się z otoczeniem.


RADA PRACOWNIKÓW W KOLZAP
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, organizacje związkowe powołały Radę Pracowników Spółki CTL Kolzap Sp. z o.o. w następującym składzie:
- Marek Bil-Bielecki
- Zbigniew Matysiak (ZZPRC)
- Robert Stawski
- Zenon Żyła.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, pracodawca jest zobowiązany do zwołania pierwszego posiedzenia Rady Pracowników w terminie 30 dni
od jej powołania.
Nawigacja
· Strona Główna
· Artykuły
· Nowinki
· FORUM
· Linki
· GALERIA
· Facebook
· Wypłata udziałów Chemia-Puławy
· Szukaj
· Kontakt
· CHLEWIK
Reklama
OZZZPRC

ZZPRC KWB

TKKF

Przyjazna Łapa

Facebook FZZ

UKS Badminton Puławy

Statystyki reklamowe
Jesteśmy zrzeszeni
SPAM STOP
Wygenerowano w sekund: 0.09 30,465,885 unikalnych wizyt