25.05.2024 15:45
Artykuły: NADCHODZĄ ZMIANY - 06.2007
RELACJA Z XIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW ZZPRC
22 maja br. odbyło się XIII Walne Zebranie Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego, podczas którego przyjęte zostało m.in. sprawozdanie zarządu z działalności merytorycznej, jak również sprawozdanie finansowe. Dokonano oceny wykonania budżetu oraz zatwierdzono preliminarz na kolejny rok.


Dni nie wolne
W związku z artykułami, jakie ukazały się w biuletynie informacyjnym, a także na stronach intranetowych niektórych organizacji związkowych działających w naszej firmie, pragnę wyjaśnić co następuje: definicja „dnia wolnego” stanowi, iż takowym są: ...kolejne, nieprzerwane 24 godziny, rozpoczynające się po zakończeniu doby pracowniczej.


Taryfikator – kosmetyka czy rewolucja?
Rozpoczęły się rozmowy nad wprowadzeniem zmian do taryfikatora. Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w tej sprawie, uzgodniono zasady pracy zespołu oraz zapoznano z propozycjami przygotowanymi przez stronę pracodawcy.


Misterny plan diabli wzięli
Rezygnacja członka rady nadzorczej p. Leo Turno wprowadziła dużo zamieszania w naszej firmie (stało się tak dlatego, że mieliśmy pięcioosobową radę nadzorczą, a taki jest, zgodnie z zapisami Statutu ZAP, minimalny skład tego organu). Jak na razie rada nie może podejmować żadnych decyzji (aż do uzupełnienia jej składu).


Sposób na pieniądze
Forum Związków Zawodowych, a tym samym ZZPRC, obserwując sytuację na rynku emerytalnym i pogłebiającą się zadyszkę głównego płatnika emerytur, czyli ZUS rekomenduje program „Nasza przyszłość” oferowany przez Skandię. Celem jest złagodzenie szoku finansowego po przejściu w stan spoczynku, a więc zapewnienie bezpieczeństwa materialnego i komfortu życia (niekoniecznie tylko w tzw. jesieni).


Zawsze zły
W ostatnim czasie nastąpiła eskalacja pomówień i oszczerstw kierowanych pod adresem naszej organizacji związkowej, a zwłaszcza jej przewodniczącego Sławka Wręgi. Działacze z „bratnich” organizacji oskarżają nas o wszystko, co tylko możliwe. To my zawsze jesteśmy źli lub działamy na szkodę pracowników i firmy. Chcę więc naszym czytelnikom przedstawić odezwę tych „dobrych” związków zawodowych z roku 2003.


Człowiek został zauważony
Spotkanie jubilatów, które odbyło się 1 czerwca i w którym miałem zaszczyt uczestniczyć, miało podniosły i uroczysty charakter. Wybrałem się tam bez osoby towarzyszącej, miałem więc czas na przemyślenia i refleksje. Kilkoma z nich podzielę się ku przemyśleniu i rozwadze tym, którzy na wszelkie możliwe sposoby próbują zdyskredytować obecny zarząd naszej firmy.


Sprawozdanie Zarządu ZZPRC z działalności w drugim roku sprawozdawczym IV kadencji 29 marca 2006 r. – 22 maja 2007 r.
Ostatni rok sprawozdawczy to kolejny, niezwykle ważny okres w działalności Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych „Puławy” SA. Był to czas, w którym konsekwentnie dążyliśmy do utrwalenia dotychczasowych zdobyczy, wsród których jest m.in. pięciobrygadowa organizacja pracy. Ponadto podejmowaliśmy działania na rzecz dalszego wyrównywania dysproporcji płacowych, występujących w firmie, jak również wprowadzania przejrzystych zasad polityki kadrowej. Wynegocjowany i podpisany został też nowy zakładowy układ zbiorowy pracy. Jako związek staraliśmy się nie ograniczać swojej działalności tylko do naszego zakładu, ale zgodnie z przyjętymi w poprzednich latach założeniami, wychodziliśmy na zewnątrz.


Wystąpienie okolicznościowe Sławomira Wręgi
Wystąpienie okolicznościowe wygłoszone przez Sławomira Wręge w imieniu organizacji związkowych oraz rady pracowników ZAP podczas spotkania z tegorocznymi jubilatami w ramach obchodów Dnia Chemika.
Nawigacja
· Strona Główna
· Artykuły
· Nowinki
· FORUM
· Linki
· GALERIA
· Facebook
· Wypłata udziałów Chemia-Puławy
· Szukaj
· Kontakt
· CHLEWIK
Reklama
OZZZPRC

ZZPRC KWB

TKKF

Przyjazna Łapa

Facebook FZZ

UKS Badminton Puławy

Statystyki reklamowe
Jesteśmy zrzeszeni
SPAM STOP
Wygenerowano w sekund: 0.10 30,465,713 unikalnych wizyt