25.05.2024 15:11
Artykuły: RADA NADZORCZA
01.06 - Z prac Rady Nadzorczej
Niespodziewanie, dwa dni po grudniowym posiedzeniu Rady Nadzorczej ZA „Puławy” S.A., a więc 7 grudnia 2005 r. z członkostwa w niej zrezygnował przewodniczący Andrzej Murawski.
Wcześniej taką decyzję podjął wiceprzewodniczący Piotr Paliło, ten jednak termin swojej rezygnacji uzależnił od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.


01.2007 - z prac Rady Nadzorczej
Tak jak planowaliśmy, 22 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy" SA. Wśród omawianych tematów - obok tradycyjnych, dotyczących kondycji finansowej i spraw związanych z operacyjną działalnością firmy - zarząd przedstawił radzie długoterminową strategię rozwoju puławskich zakładów azotowych oraz dostosowany do zawartej w strategii wizji ogólny regulamin organizacyjny.


03.2007 - z prac Rady Nadzorczej
12 marca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Obok tradycyjnie pojawiających się tematów, dotyczących wyników finansowych, rada zajmowała się przedłożoną do zaopiniowania przez zarząd „Strategią rozwoju spółki na lata 2007 - 2017”, Regulaminem Organizacyjnym ZAP, jak również kolejnym już pakietem wniosków inwestycyjnych.


05.2006 - Z prac Rady Nadzorczej
Posiedzenie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., które odbyło się 8 maja, miało bardzo obszerny program. Jednym z jego najistotniejszych tematów był tzw. „Bilans otwarcia”. Wstępną wersję tego dokumentu zaprezentowała Radzie firma Ernst & Young, która opracowywała go na zlecenie Zarządu. Z uwagi na fakt opatrzenia materiału klauzulą „zastrzeżone”, co – jak myślę – było podyktowane dobrem spółki, nie będę mógł omówić go dokładnie na łamach pisma „Nadchodzą Zmiany”.


 

 

05.2007 - Z prac Rady Nadzorczej
Od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” SA, które odbyło się 23 kwietnia br., upłynęło już trochę czasu, niemniej jednak uważam, że warto przypomnieć najistotniejsze sprawy, jakimi się wtedy zajmowaliśmy. Poza tradycyjnymi już tematami związanymi z sytuacją ekonomiczną spółki, najistotniejsza – w mojej ocenie – była pozytywna opinia rady nadzorczej do „Strategii ZAP na lata 2007 – 2017”. Temu dokumentowi poświęcę najwięcej uwagi w tym artykule.07.2006 - Z prac Rady Nadzorczej
W cieniu mundialu, który niewątpliwie skupiał uwagę rzeszy kibiców, w tym też - jak sądzę - pracowników
naszych zakładów nie wyłączając z tego grona członków Rady Nadzorczej, rada wyznaczyła sobie kolejne spotkania.


08.2006 - Z prac Rady Nadzorczej
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Rada Nadzorcza spotkała się w dniu 4 sierpnia br. W porządku obrad znalazły się między innymi takie sprawy, jak: prezentacja raportu analitycznego, dotyczącego wyników Spółki za 11 miesięcy roku obrotowego, kwartalna informacja ekonomiczno-finansowa o spółkach zależnych i stowarzyszonych za I kwartał 2006 r. ze szczególnym uwzględnieniem informacji o wynikach „Bałtyckiej Bazy Masowej” , informacja o przeprowadzonych w ZAP w II półroczu roku obrotowego 2005/2006 kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych oraz wszczęcie procedury wyboru członków zarządu Z.A. ”Puławy” S.A. w tym
wybieranego przez pracowników.


10.2006 - Z prac Rady Nadzorczej
Ostatnia moja relacja z prac Rady Nadzorczej ukazała się w numerze sierpniowym Informatora „Nadchodzą Zmiany”. W międzyczasie ukazały się dwa wydania związane z wyborem członka zarządu przez pracowników, dlatego mam spore zaległości w informowaniu Państwa o pracach tego organu. A w okresie tym częstotliwość spotkań Rady Nadzorczej zwiększyła się z uwagi na zamykanie roku obrotowego, zakończenie kadencji członków Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” SA i podjęciem działań zmierzających do uwspólnienia kadencji.


11.2006 - Z prac Rady Nadzorczej
Wydarzenia wokół posiedzenia Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” SA w dniu 16 listopada br., odbywającego się w Warszawie, można śmiało nazwać skandalem. Bezceremonialne wtrącanie się wiceministra  skarbu Pawła Szałamachy w decyzje rady, dotyczące wyboru prezesa, w mojej ocenie, przypominały najgorsze praktyki jego poprzedników.


12.05 - Z prac Rady Nadzorczej
Podczas ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 5 grudnia br. zarząd ZAP zaprezentował sprawozdanie z zakończenia procesu prywatyzacji – członkowie Rady otrzymali m.in. informacje, że trwają przygotowania do sprzedaży akcji serii A, co jest konieczne do udostępnienia akcji pracowniczych.
Nawigacja
· Strona Główna
· Artykuły
· Nowinki
· FORUM
· Linki
· GALERIA
· Facebook
· Wypłata udziałów Chemia-Puławy
· Szukaj
· Kontakt
· CHLEWIK
Reklama
OZZZPRC

ZZPRC KWB

TKKF

Przyjazna Łapa

Facebook FZZ

UKS Badminton Puławy

Statystyki reklamowe
Jesteśmy zrzeszeni
SPAM STOP
Wygenerowano w sekund: 0.09 30,465,610 unikalnych wizyt